Navigácia

 • Míľa pre mamu

  12. mája 2018 boli naši študenti aktívnou súčasťou realizačného tímu akcie Míľa pre mamu. Strávili milý a príjemný deň uprostred detí a rodín, ktoré si prišli akciu vychutnať. MC Zornička Obchodnej akadémii adresovala slová vďaky:

  Dovoľte, aby sme Vám srdečne poďakovali za vynikajúcu spoluprácu, ktorou ste podporili rodinné popoludnie Míľa pre mamu 2018, organizované Úniou materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku. Akcia pre malých i veľkých sa tradične konala v sobotu v predvečer Dňa matiek, 12. mája 2018. Míle pre mamu sa v tomto roku v Liptovskom Mikuláši zúčastnilo 722 zaregistrovaných návštevníkov, dovoľujeme si však tvrdiť, že ich bolo omnoho viac. Na celom Slovensku a v zahraničí sa míle, ktorá mala v tomto roku už 15. ročník zúčastnilo 29 731 zaregistrovaných účastníkov.

  Deti si odniesli veľa zážitkov, zažili plno zábavy, hier a veselosti. Týmto spôsobom by sme Vám radi poďakovali, že aj vďaka dobrovoľníkom z Obchodnej Akadémie, ktorí medzi nás priniesli dobrú náladu, sa podarilo vyčariť úsmev na tvárach mnohých detí.

 • Zápis na Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš

  Odovzdávanie rozhodnutí - dňa 18. 5. 2018 a zápis na štúdium - dňa 21. 5. 2018  od 7.00 do 15.00 hod.

  Zápisný lístok vydá žiakovi základná škola. Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť. Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne proti podpisu na sekretariáte školy.

  Pri neprijatí žiaka na strednú školu sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu uvedenú v rozhodnutí.

 • Návšteva filmového predstavenia

  Triedy IIA, IIB, IIIA, IIIB sa v utorok 22. 05. 2018 zúčastnia filmového predstavenia v Bábkovej sále DK. Zraz je o 8:45 pred Domom kultúry. Vstupné 3 € (je možné využiť aj kultúrny poukaz "kino alebo ľubovoľné podujatie") a informované súhlasy doniesť do štvrtku 17. 05. 2018 p. p. Jánošíkovej alebo p. p. Peniaškovi.

 • Ekonomická olympiáda

  Pred pár týždňami bojovali naši študenti na Ekonomickej olympiáde v Žiline. Vtedy sa prebojovali 5 naši najlepší žiaci až do krajského kola spomedzi 4000 súťažiacich. Päťdesiati najlepší z celého Slovenska sa stretli v Bratislave. Do celoslovenského kola sa prebojoval náš Lukáš Salák z III.A triedy. Úroveň súťaže bol vysoká a nestačili tu len naučené vedemosti, súťažiaci museli disponovať schopnosťou indukcie aj dedukcie, analýzy a logického myslenia. Lukáš získal certifikát a možnosť prijatia na štúdium ekonomiky na VŠ bez prijímacích skúšok. Gratulujeme!

 • Oceňovanie učiteľov

  Pri príležitosti Dňa učiteľov predsedníčka ŽSK Erika Jurinová odovzdala ocenenia vybraným pedagógom zo Žilinského kraja. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa z Obchodnej akadémie Zuzana Jánošíková. Gratulujeme a prajeme v ďalších rokoch veľa entuziazmu, trpezlivosti a tvorivosti. Takých učiteľov, ktorí milujú svoju prácu a žiaci ich majú radi, uznávajú ich a rešpektujú, si treba vážiť.

 • Športové úspechy našich študentov

  Po úspešnej reprezentácii mesta v ľadovom hokeji, kde naši štvrtáci Vlado Vybíral, Lukáš Žiak a Adam Nechaj posilnili tím Liptovského Mikuláša v Tipsport lige, boli tento týždeň naši študenti úspešní aj v ďalších športových súťažiach. V Ružomberku vyhrali chlapci okresný turnaj vo veľkom futbale a postúpili do krajského kola. Gratulujeme!  

  Zároveň prišla správa od trénera juniorov vo florbale, že Marek Nehila so svojím florbalovým družstvom vyhrali Juniorskú ligu stredného Slovenska a vybojovali si tak účasť v juniorskej extralige pre sezónu 2018/19.  

  Držíme palce aj ďalšiemu šikovnému športovcovi, žiakovi II.B triedy Michalovi Mrázikovi, ktorý v rukom Čeľabinsku bojuje v ľadovom hokeji na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov.

  Tešíme sa z každého úspechu našich športovcov :)

   

 • Poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie EKONÓM pri OA Lipt. Mikuláš

  Vážení rodičia a priatelia školy, mnohí z Vás sa už v minulých rokoch rozhodli pomôcť škole poukázaním 2% alebo 3% zo svojich daní na účet nášho občianskeho združenia. Z takto získaných finančných prostriedkov ste počas uplynulých rokov prispeli na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúľ, na časť výdavkov študentov počas exkurzií doma i v zahraničí, na zakúpenie materiálu a vybavenia pre cvičnú firmu. Pomohli ste pri kúpe športových potrieb, podpore účasť detí na rôznych súťažiach a pod. Za túto pomoc Vám ďakujeme.

  Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu Ekonóm v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich detí.

  V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť našej škole, vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Potrebné tlačivá s pripravenými údajmi o našom OZ si môžete stiahnuť priamo tu:

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zalatenej dane z príjmov fyzickej osoby

  Potvrdenie o zaplatení dane zo zavislej činnosti

 • Sme víťazi!

  Dňa 10. januára 2018 sme v priestoroch mestského úradu preberali cenu za najkrajšiu vianočnú výzdobu v kategórii stredné školy. S počtom hlasov 285 sme boli jednoznační víťazi. Krásnu a originálnu výzdobu zrealizovali žiaci III.B triedy a fotografiu urobila Kamila Košecká z I.A triedy. Vďaka nim sa teraz môžme tešiť zo športovej výbavy a poukážok do športových zariadení.

 • Komisionálne skúšky

  Komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom budú prebiehať v dňoch od 15. do 26. januára. Žiaci, ktorí nemajú IŠP, ale na základe uvoľňovania z dôvodu reprezentácie a pod. nebudú môcť mať uzatvorené známky, dajú žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky do 12. januára 2018.

 • Slovenčinársky milionár

       13. december bol pre naše študentky Vanesu Urbanovú a Vladimíru Račkovú zo IV.A triedy šťastným dňom. V súťaži Slovenčinársky milionár sa im podarilo prebojovať sa medzi najlepších 6 škôl zo Slovenska. Ich úspech je o to väčší, že medzi tými najlepšími sa ocitlo 5 gymnázií a len jedna odborná škola  - tá naša.

        Súťaž bola zameraná na vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a pozostávala zo 4 kôl, pričom po 1. kole zostalo z 22 škôl už len 11. Po 2.kole boli naše dievčatá dokonca na 3.mieste. Do finálového 4. kola sa dostali gymnáziá z Bratislavy a Spišskej Novej Vsi, ktoré si odniesli pekné ceny. Naše dievčatá si síce vecnú cenu neodniesli, sú však bohatšie o novú skúsenosť a dobrý pocit z pekného umiestnenia v náročnej súťaži.

 • Deň otvorených dverí

 • Prvá a jediná v Žilinskom kraji

  Liptovský Mikuláš – Ambasádorska škola Európskeho parlamentu je titul,ktorý získalo za úspešné zvládnutie rovnomenného programu pätnásť slovenských stredných škôl. Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši(OA)je prvou a jedinou v Žilinskom samosprávnom kraji.

  Prvá a jediná v Žilinskom kraji - Obrázok 1„Projekt EPAS realizujú v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu(IKEP),Academi Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Nevyhnutnosť rozširovať povedomie o Európskej únií(EÚ) a parlamentnej demokracii medzi mladými potvrdzuje sám život. Zároveň aj uplatniť aktuálne praktické vedomosti,“ informuje Soňa Mellek z IKEP v Bruseli.

  Okrem edukačných úloh-Deň Zeme, Deň Európy, Mladá Európan apod zahŕňa relevantné informácie a fakty o EÚ,priamu skúsenosť s európskym občianstvom,čo to znamená pre každodenný život,aby mladí ľudia dostali šancu na pozitívne zmeny. „Stredoškolskí učitelia nesú svoj diel spoluzodpovednosti za to,že účasť mladých vo voľbách do EP u nás patrí k najnižším v celej EÚ. Program by mal tak rozšíriť vedomosti,lebo iba informovaní, vzdelaní ľudia sú sebavedomými občanmi Slovenska i EÚ,“ tvrdí Ján Chovanec, koordinátor EPAS a TEUS - Slovenskí učitelia pre Európu, ktorý je aj krajským predsedom Olympiády ľudských práv.

  Niektorí navštívia v rámci programu Euroscola a Európskeho stretnutia mládeže Štrasburg.„Teší nás úspech žiakov. Potvrdzuje sa,že vyše dvadsať rokov poskytujeme tu kvalitné vzdelanie, pripravujeme absolventov pre obchodno-podnikateľské funkcie v domácom i v medzinárodnom obchode,finančníctve,cestovnom ruchu. Vyučovanie ekonomiky, marketingu,účtovníctva,práva sú ťažiskovými odbormi,pričom v 3.a 4.ročníku naši žiaci absolvujú súvislú odbornú prax vo firmách,najmä v regióne,ale i v zahraničí,“ pripomína A. Dvorščáková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.Prvá a jediná v Žilinskom kraji - Obrázok 2

  Vyhodnotenia v aule Právnickej fakulty UK sa zúčastnili aj reprezentanti ďalších dvoch desiatok stredných škôl,zapojené do nového ročníka programu EPAS. „Záujem škôl o programy tohto typu podporujú medzi mladými povedomie o Európe a európskej parlamentnej demokracii. Venujú pozornosť každodennému životu, najmä tomu,čo je možné spraviť pre lepšiu budúcnosť EÚ,podľa   predstáv mladých,“ zdôrazňuje R. Hajšel, riaditeľ IKEP.

  Ocenenie,podľa riaditeľky A. Dvorčákovej súvisí so snahou zvyšovať kvalitu vedomostí absolventov akadémie. Viacerí z nich pôsobia v atraktívnych povolaniach v cestovnom ruchu, ale i právnych službách,ekonomike,školstve a inde. „V ekonomickom lýceu je predmet rétorika a projektové vyučovanie,“ dodáva A. Dvorščáková.

  LACO HÁMOR    foto: autor

 • Rodičovské združenie

  Milí rodičia,

  dňa 3. 10. 2017 o 16.00 sa uskutoční plenárna schôdza rodičov v priestoroch školskej klubovne na ŠI. Po nej sa budú konať rodičovské schôdzky jednotlivých tried. 

  Program plenárnej schôdze:

  1.) Privítanie a predstavenie

  2.) Vyhodnotenie šk. roka 2016/17

  3.) Správa o hospodárení s príspevkom z Rady rodičov

  4.) Informácia o zahraničnej praxi

  5.) Plány a aktivity v šk. roku 2017/18

  Srdečne Vás pozývame!

 • Upozornenie

  Upozornenie - Obrázok 1

 • Nástup na školský internát

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že nástup žiakov do Školského internátu je dňa 3.9.2017 v čase od 16,00 h do 20,00 h.

 • Náhradný termín ústnej maturitnej skúšky

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční dňa 12.09.2017 so začiatkom o 7.30 hod.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti!

  Pozývam Vás na slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 4.septembra o 08.00 hod. na florbalovom ihrisku  školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy). Žiaci si môžu vyzdvihnúť potvrdenie o návšteve školy u svojich triednych profesorov, žiaci 1. ročníka si prevezmú nové ISIC karty.

  Teším sa na Vás a prajem Vám úspešný školský rok.

                                                                                                       Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy

 • Výsledné poradie uchádzačov o štúdium po prijímacích skúška 2017/2018

  Kód

  Výsledné poradie

  OA12

  431,00

  OA50

  406,00

  OA13

  392,00

  OA68

  391,00

  OA55

  372,00

  EL31

  370,00

  OA98

  368,00

  OA89

  350,00

  OA44

  346,00

  OA49

  339,00

  OA39

  337,00

  OA54

  332,00

  OA61

  322,00

  OA84

  312,00

  OA31

  302,00

  OA69

  301,00

  EL27

  299,00

  OA67

  297,00

  OA15

  292,00

  OA57

  291,00

  OA27

  288,00

  OA64

  281,00

  OA04

  275,00

  OA80

  274,00

  OA28

  271,00

  OA63

  267,00

  OA33

  262,00

  OA90

  260,00

  OA47

  242,00

  OA05

  237,00

  OA45

  222,00

  OA65

  211,00

  OA56

  180,00

  OA58

  151,00

  EL26

  411,00

  EL71

  401,00

  EL21

  377,00

  EL31

  377,00

  EL97

  375,00

  EL05

  373,00

  EL95

  371,00

  EL03

  369,00

  EL40

  359,00

  EL38

  359,00

  EL54

  353,00

  EL45

  352,00

  EL86

  342,00

  EL93

  314,00

  EL36

  300,00

  EL47

  300,00

  EL41

  297,00

  EL15

  295,00

  EL27

  295,00

  EL81

  293,00

  EL51

  256,00

  EL58

  222,00

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria