• V ŠK. ROKU 2020/2021 OTVÁRAME:

    • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2020/2021 otvára denné štúdium:

     1 trieda

     - odbor ekonomické lýceum 6325 M
     - spolu 21 žiakov

     1 trieda

     - odbor obchodná akadémia 6317 M/ duálny systém
     - spolu 21 žiakov

      

     Dôležité informácie pre deviatakov:

     ■ do 31. 3. 2020 Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá pre netalentové odbory.

     ■ 1. a 2. 4. 2020 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9 – 2019) Náhradný termín 15. a 16. 4. 2020

     ■ .do 10. 4. 2020 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy na štúdium na SŠ

     do 20. 4. 2020 Riaditeľ základnej školy zašle prihlášky žiakov na stredné školy

     ■ 11. 5. 2020 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

     ■ 14. 5. 2020 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

     ■ do 6. 6. 2020  Stredná škola zverejní konanie druhého kola. ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácií o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre všetky stredné školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

     ■ 16. 6. 2020 2. kolo prijímacích skúšok

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje