Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Antolová
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mačalová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lenka Moravíková Fiačanová
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Šeďová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Klepáčová
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Droppa

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria