• Červené stužky
     • Červené stužky

     • Naša škola sa každý rok zapája do kampane Červené stužky. 1. december je Svetový deň boja proti AIDS, preto sa začiatok decembra spája aj s aktivitymi, ktoré zvyšujú povedomie ľudí o tomto ochorení. Kampaň je zároveň spájaná s finančnou zbierkou a jej odborný garant je Ministerstvo zdravotníctva SR. 

     • Mikulášska nádielka

     • Na Mikuláša rozdávali radosť aj žiaci z internátu Obchodnej akadémie v LM. Tento rok potešili detičky z pediatrického oddelenia v našej liptovskej nemocnici. Sú to síce drobné dary, ale dôležité je, že naši teenageri majú dobré srdiečka a chcú robiť radosť iným. :) 

    • Projekt Startup zone
     • Projekt Startup zone

     • Koncom októbra sme finišovali na projekte "Startup zone na OALM" Tento projekt vymyslela žiacka školská rada a jeho cieľom bolo vytvorenie Startup zone, kde by mali žiaci priestor na komunikáciu, prípravu a realizáciu rôznych aktivít, diskusie ŽŠR či trávenie voľného času. Financie na realizáciu projektu pochádzajú z grantovej výzvy ŽSK "Podaj mi ruku"

      Startup zóna je zariadená novým nábytkom, paletovým sedením a tuli vakmi, žiaci majú k dispozícii vybavenie a hry na trávenie voľného času a diskusie v tímoch. Naša žiacka školská rada sa podiľala nielen na tvorbe myšlienky projektu, ale aj na vyhľadávaní zariadenia, hodnotenia cenových ponúk a samotnej príprave priestorov. 

      Tešíme sa na nové nápady, ktoré vzniknú v našej Startup zóne

       

       

       

    • Pozvánka na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o.
     • Pozvánka na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o.

     • Vážené vedenie školy, učiteľský zbor a žiaci našej školy,

       

      III. A Vás pozýva na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o., ktorá sa bude konať  26. októbra 2021, počas desiatovej prestávky (9:40-10:00) v prechodnej miestnosti pri učebni IVT3.  Ďalšie informácie nájdete na našom instagramovom účte @kai.vys .

       

      Teší sa na Vás celý kolektív III. A.

       

      PS: Nezabúdajte na proticovidové opatrenia. Rúško, Ruky, Rozostup.

    • Odborné workshopy na ekonomické témy
     • Odborné workshopy na ekonomické témy

     • V spolupráci s OZ Mladý podnikavec opakovane pripravujeme pre žiakov našej školy odborné workshopy na rôzne ekonomické témy.

      V septembri 2021 sme v priestoroch Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš realizovali projekt pre žiakov 3. ročníka s názvom: Mladý podnikavec - workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

      Zaujímavé formy práce, interaktívne činnosti mali našich žiakov hlbšie oboznámiť so základnými oblasťami pracovného hospodárenia, finančného hospodárenia rodiny, základných ekonomických pojmov, inflácie. Na základe teórie si žiaci pripravovali praktickú situáciu zameranú na správne hospodárenie rodiny, ktorú si následne aj pred svojimi spolužiakmi odprezentovali. 

      II. blok workshopov sa uskutoční 27. októbra a už dnes sa tešíme na témy uchopené inými metódami, ktoré zvýšia odbornosť našich žiakov. 

     • Moderné témy vo vzdelávaní na OA

     • Affiliate sieť Dognet škole venovala knihy pre študentov

      Keďže do vyučovania zapájame témy a problematiku, ktoré korešpondujú s modernou a technicky vyspelou spoločnosťou, vítame spoluprácu s affiliate siete Dognet V rámci vzdelávacích aktivít naša škola dostala od spoločnosti niekoľko desiatok kníh, ktoré sa venujú online marketingu, tvorbe webu a internetových projektov.

      Kniha Tvorba zarábajúceho webu krok za krokom sa bude hodiť na predmety digitálna kancelária a online marketing, ktoré sa u nás vyučujú. Okrem týchto kníh nám poskytli aj desiatkych kníh 123 tipov pre online a affiliate marketing a Tvorba úspešného zarábajúceho blogu.

      Affiliate sieť Dognet, ktorá nám knihy darovala, pôsobí ako online reklamná sieť na Slovensku, v Česku a ďalšćh 5 krajinách Európy. Okrem siete prevádzkuje napríklad aj projekt Bonipo.sk či Ecommerce Bridge.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Otvorenie školského roka
     • Otvorenie školského roka

     • Milí študenti, 

      slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa bude konať dňa 2. septembra 2021 o 8.30 hod. na školskom ihrisku Obchodnej akadémie LM (v prípade zlého počasia v telocvični).

      Tešíme sa na Vás. 

       

     • Mladí podnikavci

     • Súčasťou vzdelávania na obchodnej akadémii sú aj odborné semináre a workshopy pre žiakov. Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

      Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvujú workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získajú vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých stretnutí získa certifikát a príručku finančnej gramotnosti v elektronickej alebo tlačenej verzii.

    • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície
     • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície

     • Obchodná akadémia,Nábr. K. Petroviča 1571, 03101 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľa školského internátu.

      Termín nástupu: 1. september 2021

      Kvalifikačné predpoklady:
      - vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého, tretieho stupňa študijného programu pedagogického smeru (vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo, príp. DPŠ)
      - alebo stredoškolské vzdelanie študijného programu vychovávateľstvo.

     • Marketing v praxi

     • V rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou absolvujú naši žiaci predmet online marketing. Je to v súčasnosti žiadaná a dôležitá súčasť obchodu a podnikania. Preto pán profesor M. Kubáň zorganizoval aj niekoľko stretnutí s ľuďmi z praxe. To posledné bolo začiatkom júna s marketingovou pracovníčkou Slovenského zväzu ľadového hokeja Dankou Galicovou.

      Ďakujeme pani Galicovej za zaujímavý pohľad na marketing Rozprávala nám o práci social media manažéra v športe. Ľudia z praxe vedia dať mladým ľuďom iný (reálnejší) obraz o práci v marketingu či žurnalistike než poučky v knihách.

      Takže, viac ľudí z praxe do škôl a veľa nadšených a inovatívnych učiteľov :)

     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • 2. júna 2021 si prebrali maturitné vysvedčenia absolventi ekonomického lýcea a obchodnej akadémie. 

      Milí absolventi, detstvo je nenávratne za vami, čas strávený v školských laviciach sa stáva spomienkou a vy si možno práve teraz uvedomujete, že neviete, čo na vás v živote čaká, čo príde a kde začnete žiť svoj dospelý svet. Dnes vám odovzdáme vaše maturitné vysvedčenia a vy odídete do života. Myslite na to, že svoje životy budete mať v rukách vy sami. To, čo do nich vložíte, to sa vám vráti. Koľko snahy, pozornosti a aj lásky dáte, toľko úspechu a šťastia príde.

      Prajeme vám, aby vaše životy plynuli pokojne aby ste sa vždy mali na koho obrátiť, keď to budete potrebovať, ale aj aby ste sa vy sami stali oporou svojim rodinám a svojim blízkym.

    • Informácia pre uchádzačov o štúdium
     • Informácia pre uchádzačov o štúdium

     • Milí deviataci a uchádzači o štúdium,

      prijímacie skúšky na štúdium na Obchodnej akadémii LM prebiehajú v dvoch kolách a to 3. a 10. mája 2021 od 8.00 hod. Na prijímacie skúšky ste kvôli opatreniam pozývaní po skupinách, skúšky trvajú 2 hodiny. 

      Všetky pokyny a informácie ste dostali cez EduPage, poradie žiakov a výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 11. mája 2021 (utorok). V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach uvedených na stránke školy.

     • Otváranie škôl

     • Milí študenti,

      s účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

      Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVID AUTOMATU. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do interaktívnej mapy.

      Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 na stránke MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).

      Ak sa bude náš okres nachádzať v ružovej farbe, môžeme obnoviť prezenčné vyučovanie. Budeme Vás informovať vopred a ak bude prezenčné vyučovanie obnovené, potrebujete pred nástupom do školy vyplniť Čestné vyhlásenie o neinfekčnosti (na EduPage), kde priložíte elektronickú kópiu testu. Pri neplnoletých žiakoch sa táto povinnosť týka aj jedného zákonného zástupcu.

     • Odborný workshop - poďakovanie

     • Odborný workshop a simulované pohovory s profesionálmi pripravujú našich žiakov na skutočný profesionálny život. Ďakujeme Organizácii EPIC Assist Slovakia a zamestnancom firmy IBM za podnetné rady a užitočnú a zaujímavú formu prípravy budúcich absolventov Obchodnej akadémie v L. Mikuláši pre trh práce. 

      Naši študenti pre nich pripravili POĎAKOVANIE a veríme, že v budúcom školskom roku pripravíme v spolupráci ďalšie pokračovanie prípravy pre profesionálny život.

    • Odborný workshop
     • Odborný workshop

     • Študenti 3. ročníka obchodnej akadémie sa už teraz môžu tešiť na skvelý workshop, ktorý pre nich pripravila organizácia EPIC Assist Slovakia. Dvojdňové aktivity, ktoré by mali z našich študentov pripraviť silných uchádzačov pre trh práce.

      V rámci medzinárodného projektu Your Career is Waiting-get ready sa budeme počas prvého dňa venovať rozvoju komunikácie, mäkkých zručností, príprave dobrého životopisu a motivačného listu a príprave na pracovný pohovor.

      Druhý deň nám personalisti firmy IBM pripravia simulované pracovné pohovory na konkrétne pozície, pričom najlepší študenti budú aj vyhodnotení.

    • Kritériá na prijímacie konanie
     • Kritériá na prijímacie konanie

     • Milí uchádzači o štúdium na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši, 

      na našich stránkach môžete nájsť aktuálne Kritériá na prijímacie konanie na našu školu. Otvárame študijné odbory ekonomické lýceum a obchodná akadémia. Žiaci, ktorí sa uchádzajú o duálne vzdelávanie vo firme majú tú istú prihlášku ako odbor obchodná akadémia vzhľadom na to, že ide o maturitný odbor. 

      Do prvého ročníka bude prijatých spolu 42 žiakov

      6317 M  obchodná akadémia  21 žiakov

      6325 M  ekonomické lýceum  21 žiakov

       

      Dôležité informácie:

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      a) v prvom termíne 3. mája 2021,

      b) v druhom termíne 10. mája 2021.

      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
      • Škola rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
      • Škola doručí do 20. mája 2021 uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. mája strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
    • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš: Nášmu projektu sa darí napriek pandémii
     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš: Nášmu projektu sa darí napriek pandémii

     • Študentom Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši pribudli v tomto školskom roku do rozvrhu nové predmety. Prvákom projektový manažment a komunikácia spolu s cvičnou cestovnou kanceláriou, druhákom online marketing a ekonomika v praxi. Tretiaci si rozšíria vedomosti prostredníctvom predmetu slovenský jazyk v manažérskej praxi, štvrtáci tesne pred maturitou preniknú do tajomstiev ekonomického softvéru a matematiky v ekonomike.

           Všetky uvedené predmety, tzv. extrahodiny pribudli študentom vďaka projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom a úlohou projektu je čo najlepšie prepojenie vyučovania a modernej manažérskej praxe. 

           Nevzdelávajú sa však len študenti. Pedagógovia si vymieňajú svoje skúsenosti z vyučovania 2-krát do mesiaca v štyroch kluboch - čitateľskej a finančnej gramotnosti, IKT a cudzích jazykov. Aj vychovávatelia školského internátu v rámci svojho klubu 1-krát mesačne riešia metodiku a psychológiu výchovy.

           Keďže vďaka projektu škola  získala aj nové notebooky, počítače aj inú didaktickú techniku, budú učebne vybavené ako skutočné pracoviská s potrebným hardvérom aj softvérom a vytvoria priestor pre  budovanie potrebných zručností a pracovných návykov ako v skutočnej firme.

            A aj keď sa vyučovanie od 12. októbra presunulo do online priestoru, našich študentov a učiteľov pandémia nezastavila. Učitelia si navzájom pomáhajú a inšpirujú sa pri online vyučovaní, vymýšľajú nové aktivity a tvoria pracovné listy. A skúsenosti z extrahodín potvrdzujú, že si predponu extra- vo svojom názve naozaj zaslúžia.


    • PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva je postup prijímacieho konania 2021 pre obchodnú akadémiu nasledovný 

      1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v odboroch vzdelávania na SŠ je do 26. februára 2021.

      2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      6. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe.

     • Pre uchádzačov

     • V týchto dňoch po iné roky zvyčajne prebiehali prezentácie stredných škôl pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a ich rodičov. Tento rok sa kvôli pandemickej situácii prezentácie neuskutočnili a neboli ani DOD či prezenčne Burza stredných škôl. Preto pre deviatakov a ich rodičov dávame touto cestou do pozornosti odbory a možnosť štúdia na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši na našej webovej stránke.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje