• Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Milí študenti, podľa rozhodnutia ministra školstva, Branislava Gröhlinga, budú termíny jesenných prázdniny presunuté na dni piatok 30. októbra, pondelok 2. novembra, piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020. V tieto dni teda online vyučovanie nebude prebiehať.

       

     • Predĺženie platnosti ISIC karty

     •  

      1.       Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Známka im bude doručená domov.

       

      Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.

      Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

       

      2.       V prípade záujmu o nové preukazy, tie môžu školy objednávať priebežne, počas celého šk. roka.

     • Informácia MŠVVaŠ SR

     • Od pondelka 12. 10. 2020 bude na stredných školách prebiehať vyučovanie dištančnou formou. Škola a školský internát budú pre študentov a verejnosť zatvorené. V prípade, že si chcú študenti školského internátu prísť po svoje veci, kontaktujte, prosím, skupinového vychovávateľa, alebo zástupcu pre ŠI. 

      Študenti Obchodnej akadémie LM si prídu po svoje veci zajtra - v pondelok 12. 10. 2020 podľa rozpisu:

      I.A 8.00,

      I.B 8.30,

      II.A 9.00,

      II.B 9.30,

      III.A 10.00,

      IV.A 11.00

      V nasledujúcich dňoch a týždňoch bude prebiehať online vzdelávanie, do školy už študenti a verejnosť nebudú mať prístup. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa Krízového plánu dištančného vzdelávania a je to plnohodnotná forma štúdia, platia pokyny podľa Dodatku Školského poriadku. Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.

      Dodatok_k_skolskemu_poriadku.docx

      Krizovy_plan_distancneho_vzdelavania.docx​​​​​​​

     • KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

     • V dňoch 29.09.-.01.10.2020 absolvovali študenti 3. ročníka kurz ochrany života a zdravia. Tri dni v Žiarskej doline  boli naplnené aktivitami a napriek zlému počasiu si ich všetci užili. Príprava strelnice a prehĺbenie vedomostí o bezpečnostných pravidlách pri nosení zbraní a streľbe, praktická streľba zo vzduchovky v ľahu - to boli pre mnohých nové disciplíny. Doplnili ich aj také fyzické aktivity ako volejbal, prekonanie prekážky,  ťahanie bremena pomocou lana či hod na presnosť.

      Prirodzenou súčasťou takýchto kurzov je spoznávanie a ochrana prírodných krás Nízkych Tatier - do tajov práce príslušníkov horskej služby prišiel študentov zasvätiť príslušník horskej služby Ing.Ján Peťo. Na besede spojenej s prezentáciou prehľbil ich vedomosti v oblasti ochrany života, zdravia, civilnej ochrany a  najnovšie poznatky z ekológie a ochrany životného prostredia.

      Študenti si preverili svoje fyzické sily, nadobudli zručnosti v zvládaní krízových situácii v reálnom živote. Napriek veternému a daždivému počasiu bola vyvrcholením kurzu túra na Žiarsku chatu.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje