Navigácia

Navigácia

2% daneMilí rodičia, absolventi a priatelia školy.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o darovanie 2% dane z príjmu pre Občianske združenie Ekonóm pri OA v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme.

Vážení rodičia a priatelia školy, mnohí z Vás sa rozhodli pomôcť škole odvedením 2% alebo 3% zo svojich daní na účet nášho občianskeho združenia. Z takto získaných finančných prostriedkov sme počas uplynulých rokov prispeli na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúľ, na časť výdavkov študentov počas exkurzií doma i v zahraničí, na zakúpenie materiálu pre skrášlenie interiéru školy – farby, tapety a pod., Pomohli sme pri kúpe športových potrieb, podporiť účasť detí na rôznych súťažiach a pod. Za túto pomoc Vám opäť ďakujeme.

Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu Ekonóm v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich detí.

V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť škole, vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky a tiež tu môžete nájsť podrobný postup pri poukázaní 2% alebo 3% z Vašich daní.

 

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900374
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900374
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900374
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria