Navigácia

Akcie a úspechy školy

Župná kalokagatia

Dňa 10. júna 2015 sa žiaci stredných škôl Liptova zúčastnili regionálneho kola  športovo-vedomostnej súťaže „Župná kalokagatia“

.„Župná kalokagatia“ je každoročne vyhlasovaná Žilinským samosprávnym krajom. Súťaž je určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) a je orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je 5 kontrolných stanovíšť. Na stanovištiach 2 – 4 sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí dopravy, ekonomiky, športu, prvej pomoci, histórie a geografie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany.

Žiaci Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši znovu zvíťazili a pozdvihli meno školy. Katka Hajduová, Stanka Benčová, Adam Šlauka, Adam Rusnáček a Dano Kružliak, ďakujeme a gratulujeme. Zároveň držíme palce na krajskom kole. Do krajského kola súťaže postupujú držstvá na prvých dvoch miestach.

1. miesto  Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

2. miesto  Gymnázium Liptovský Hrádok

3. miesto SOŠ lesnícka Liptovský Hrádok

Víťazný tím 

A. Dvorščáková

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria