Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Vráťme šport do škôl

V mesiacoch máj - október 2019 realizuje naša škola 2 projekty z výzvy Vráťme šport do škôl.

V kategórii Škola ako centrum športu sme získali finančnú dotáciu na dobudovanie a revitalizáciu skokanského a guľového sektoru v športovom areáli školy.

Špecifické ciele projektu sú:

 

 • Vytvoriť priestor pre aktívne trávenie voľného času
 • Uľahčiť prístup študentov aj verejnosti k možnostiam športového vyžitia
 • Zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť športových sektorov
 • Vytvoriť možnosti na zmysluplné aktivity mladých ľudí
 • Urobiť prevenciu pred obezitou a civilizačnými ochoreniami
 • Vytvoriť priestor pre využívanie ihriska počas atletických súťaží

 

 

V rámci druhého projektu v kategórii Telesná a športová výchova získala škola prostriedky na dovybavenie centra gymnastiky a fitness.

 

Špecifické ciele projektu sú:

 

 • zabezpečiť ochranu a podporu zdravia, prevenciu porúch pohybového aparátu a chrbtice
 • vytvoriť priestor na aktívne trávenie voľného času
 • zabezpečiť zatraktívnenie zdravého životného štýlu
 • vytvoriť možností na zmysluplné aktivity mladých ľudí
 • realizovať prevenciu pred obezitou a civilizačnými ochoreniami

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria