• Informácie

    • Milí rodičia, absolventi a priatelia školy.


     Obraciame sa na Vás so žiadosťou o darovanie 2% dane z príjmu pre Občianske združenie Ekonóm pri OA v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme.

     Vážení rodičia a priatelia školy, mnohí z Vás sa rozhodli pomôcť škole poukázaním 2% alebo 3% zo svojich daní na účet nášho občianskeho združenia. Z takto získaných finančných prostriedkov sme počas uplynulých rokov prispeli na zakúpenie licencií Microsoft365 pre žiakov školy, na časť výdavkov študentov počas exkurzií doma i v zahraničí, na zakúpenie materiálu pre skrášlenie interiéru školy – farby, tapety a pod., Pomohli sme pri kúpe športových potrieb, podporiť účasť detí na rôznych súťažiach a pod. Za túto pomoc Vám opäť ďakujeme.

     Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu Ekonóm v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich detí.

     V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť škole, vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky a tiež tu môžete nájsť podrobný postup pri poukázaní 2% alebo 3% z Vašich daní.

      

     Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje