Navigácia

 • Návšteva Osvienčimu

  V piatok 14. 9. 2018 sme so žiakmi 2.A, 3.A, 3.B a 4.A navštívili bývalé koncentračné tábory v Osvienčime. Aj keď tieto miesta v nás stále vyvolávajú úzkosť, je potrebné, aby mladá generácia poznala históriu, jej svetlé aj temné stránky. Nasledujúce generácie sa môžu poučiť z chýb a tragédií minulosti, pretože podobné zverstvá sa už nikdy nesmú zopakovať.

  V priestoroch koncentračného tábora nám sprievodkyňa rozprávala o fungovaní a organizácii táborov, spoznali sme cestu ,,pracujúcich“ od úvodnej selekcie až k posledným chvíľam niekedy až priveľmi krátkych životov. Žiaci mali možnosť vidieť a prechádzať cez miesta, na ktorých nevinní ľudia umierali veľmi násilným a tragickým spôsobom. Mohli vidieť veľké množstvo zachovaných predmetov po obetiach táborov, spôsob ich každodenného ,,života“ a napokon, mohli sa pozrieť do tvárí miliónov trpiacich prostredníctvom autentických fotografií.

 • Otvorenie školského roka

  Nový školský rok bol 3. 9. 2018 odštartovaný aj s našou pani župankou Erikou Jurinovou. Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme úspešný rok krásne a veselé dni, veľa trpezlivosti a múdrosti pri práci aj štúdiu.

 • Oznam školskej jedálne k začiatku školského roka 2018/2019

  Oznam školskej jedálne k začiatku školského roka 2018/2019

  Upozornenie pre žiakov OA : Na stravu od 04.09.2018 budú prihlásení žiaci, ktorí majú preplatok stravy alebo uhradia platbu na účet ŠJ do 28.08.2018. Skontrolujte si svoje kontá na stránke www.strava.cz

  Žiaci 1.ročníka OA - dostanú 03.09.2018 prihlášku a vypísaný šek od triednej učiteľky

   

  Upozornenie pre žiakov ubytovaných v ŠI OA : Na stravu od 03.09.2018 budú prihlásení žiaci, ktorí majú preplatok alebo uhradia platbu na účet  ŠJ do 28.08.2018. Po tomto termíne musíte zdokladovať platbu /šek,.../. Skontrolujte si svoje kontá na stránke www.strava.cz.

  Všetci stravníci ŠI si donesú vyplnenú prihlášku na stravovanie, a musia mať čip alebo kartu ISIC.

  Žiaci 1.ročníka, noví žiaci donesú 02.09.2018  :

  1.vyplnenú prihlášku na stravovanie

   2. zaplatený šek, resp.doklad o platbe          

   3. na čip 5,- € alebo kartu ISIC

   

  V prípade otázok kontakt 044/5541288, 0905668785

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vedúca školskej jedálne

   

  Informacie_pre_ziakov_oa_1(1).pdf

  Pokyny_ubytovani_1(1).pdf

   

 • Komisionálne skúšky

  Milí študenti, komisionálne skúšky sa budú konať dňa 30. augusta 2018 o 8.00 hod. Pred začatím komisionálnej skúšky sa dostavte za svojím vyučujúcim po inštrukcie.

 • Zmena stravného v ŠJ od 01.09.2018

  Na základe VZN 50/2018 Čl. VII ods. 2, meníme  od 01.09.2018 výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov a nákladov na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak:

 • Rozlúčka s maturantami

  V piatok 25. 5. 2018 sme sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa rozlúčili s úspešnými absolventmi našej školy. Tí, ktorí ešte pred pár týždňami drali lavice a lámali si hlavy nad učivom, sú dnes držiteľmi maturitných vysvedčení, certifikátov SOPK a certifikátov Omega od firmy KROSS. Našim čerstvým absolventom prajeme v živote všetko dobré a veľa osobných aj profesionálnych úspechov.

 • Míľa pre mamu

  12. mája 2018 boli naši študenti aktívnou súčasťou realizačného tímu akcie Míľa pre mamu. Strávili milý a príjemný deň uprostred detí a rodín, ktoré si prišli akciu vychutnať. MC Zornička Obchodnej akadémii adresovala slová vďaky:

  Dovoľte, aby sme Vám srdečne poďakovali za vynikajúcu spoluprácu, ktorou ste podporili rodinné popoludnie Míľa pre mamu 2018, organizované Úniou materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku. Akcia pre malých i veľkých sa tradične konala v sobotu v predvečer Dňa matiek, 12. mája 2018. Míle pre mamu sa v tomto roku v Liptovskom Mikuláši zúčastnilo 722 zaregistrovaných návštevníkov, dovoľujeme si však tvrdiť, že ich bolo omnoho viac. Na celom Slovensku a v zahraničí sa míle, ktorá mala v tomto roku už 15. ročník zúčastnilo 29 731 zaregistrovaných účastníkov.

  Deti si odniesli veľa zážitkov, zažili plno zábavy, hier a veselosti. Týmto spôsobom by sme Vám radi poďakovali, že aj vďaka dobrovoľníkom z Obchodnej Akadémie, ktorí medzi nás priniesli dobrú náladu, sa podarilo vyčariť úsmev na tvárach mnohých detí.

 • Zápis na Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš

  Odovzdávanie rozhodnutí - dňa 18. 5. 2018 a zápis na štúdium - dňa 21. 5. 2018  od 7.00 do 15.00 hod.

  Zápisný lístok vydá žiakovi základná škola. Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť. Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne proti podpisu na sekretariáte školy.

  Pri neprijatí žiaka na strednú školu sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu uvedenú v rozhodnutí.

 • Návšteva filmového predstavenia

  Triedy IIA, IIB, IIIA, IIIB sa v utorok 22. 05. 2018 zúčastnia filmového predstavenia v Bábkovej sále DK. Zraz je o 8:45 pred Domom kultúry. Vstupné 3 € (je možné využiť aj kultúrny poukaz "kino alebo ľubovoľné podujatie") a informované súhlasy doniesť do štvrtku 17. 05. 2018 p. p. Jánošíkovej alebo p. p. Peniaškovi.

 • Ekonomická olympiáda

  Pred pár týždňami bojovali naši študenti na Ekonomickej olympiáde v Žiline. Vtedy sa prebojovali 5 naši najlepší žiaci až do krajského kola spomedzi 4000 súťažiacich. Päťdesiati najlepší z celého Slovenska sa stretli v Bratislave. Do celoslovenského kola sa prebojoval náš Lukáš Salák z III.A triedy. Úroveň súťaže bol vysoká a nestačili tu len naučené vedemosti, súťažiaci museli disponovať schopnosťou indukcie aj dedukcie, analýzy a logického myslenia. Lukáš získal certifikát a možnosť prijatia na štúdium ekonomiky na VŠ bez prijímacích skúšok. Gratulujeme!

 • Oceňovanie učiteľov

  Pri príležitosti Dňa učiteľov predsedníčka ŽSK Erika Jurinová odovzdala ocenenia vybraným pedagógom zo Žilinského kraja. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa z Obchodnej akadémie Zuzana Jánošíková. Gratulujeme a prajeme v ďalších rokoch veľa entuziazmu, trpezlivosti a tvorivosti. Takých učiteľov, ktorí milujú svoju prácu a žiaci ich majú radi, uznávajú ich a rešpektujú, si treba vážiť.

 • Športové úspechy našich študentov

  Po úspešnej reprezentácii mesta v ľadovom hokeji, kde naši štvrtáci Vlado Vybíral, Lukáš Žiak a Adam Nechaj posilnili tím Liptovského Mikuláša v Tipsport lige, boli tento týždeň naši študenti úspešní aj v ďalších športových súťažiach. V Ružomberku vyhrali chlapci okresný turnaj vo veľkom futbale a postúpili do krajského kola. Gratulujeme!  

  Zároveň prišla správa od trénera juniorov vo florbale, že Marek Nehila so svojím florbalovým družstvom vyhrali Juniorskú ligu stredného Slovenska a vybojovali si tak účasť v juniorskej extralige pre sezónu 2018/19.  

  Držíme palce aj ďalšiemu šikovnému športovcovi, žiakovi II.B triedy Michalovi Mrázikovi, ktorý v rukom Čeľabinsku bojuje v ľadovom hokeji na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov.

  Tešíme sa z každého úspechu našich športovcov :)

   

 • Poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie EKONÓM pri OA Lipt. Mikuláš

  Poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie EKONÓM pri OA Lipt. Mikuláš

  Vážení rodičia a priatelia školy, mnohí z Vás sa už v minulých rokoch rozhodli pomôcť škole poukázaním 2% alebo 3% zo svojich daní na účet nášho občianskeho združenia. Z takto získaných finančných prostriedkov ste počas uplynulých rokov prispeli na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúľ, na časť výdavkov študentov počas exkurzií doma i v zahraničí, na zakúpenie materiálu a vybavenia pre cvičnú firmu. Pomohli ste pri kúpe športových potrieb, podpore účasť detí na rôznych súťažiach a pod. Za túto pomoc Vám ďakujeme.

  Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu Ekonóm v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich detí.

  V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť našej škole, vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Potrebné tlačivá s pripravenými údajmi o našom OZ si môžete stiahnuť priamo tu:

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zalatenej dane z príjmov fyzickej osoby

  Potvrdenie o zaplatení dane zo zavislej činnosti

 • Sme víťazi!

  Dňa 10. januára 2018 sme v priestoroch mestského úradu preberali cenu za najkrajšiu vianočnú výzdobu v kategórii stredné školy. S počtom hlasov 285 sme boli jednoznační víťazi. Krásnu a originálnu výzdobu zrealizovali žiaci III.B triedy a fotografiu urobila Kamila Košecká z I.A triedy. Vďaka nim sa teraz môžme tešiť zo športovej výbavy a poukážok do športových zariadení.

 • Komisionálne skúšky

  Komisionálne skúšky

  Komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom budú prebiehať v dňoch od 15. do 26. januára. Žiaci, ktorí nemajú IŠP, ale na základe uvoľňovania z dôvodu reprezentácie a pod. nebudú môcť mať uzatvorené známky, dajú žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky do 12. januára 2018.

 • Slovenčinársky milionár

       13. december bol pre naše študentky Vanesu Urbanovú a Vladimíru Račkovú zo IV.A triedy šťastným dňom. V súťaži Slovenčinársky milionár sa im podarilo prebojovať sa medzi najlepších 6 škôl zo Slovenska. Ich úspech je o to väčší, že medzi tými najlepšími sa ocitlo 5 gymnázií a len jedna odborná škola  - tá naša.

        Súťaž bola zameraná na vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a pozostávala zo 4 kôl, pričom po 1. kole zostalo z 22 škôl už len 11. Po 2.kole boli naše dievčatá dokonca na 3.mieste. Do finálového 4. kola sa dostali gymnáziá z Bratislavy a Spišskej Novej Vsi, ktoré si odniesli pekné ceny. Naše dievčatá si síce vecnú cenu neodniesli, sú však bohatšie o novú skúsenosť a dobrý pocit z pekného umiestnenia v náročnej súťaži.

 • Deň otvorených dverí

 • Prvá a jediná v Žilinskom kraji

  Liptovský Mikuláš – Ambasádorska škola Európskeho parlamentu je titul,ktorý získalo za úspešné zvládnutie rovnomenného programu pätnásť slovenských stredných škôl. Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši(OA)je prvou a jedinou v Žilinskom samosprávnom kraji.

  Prvá a jediná v Žilinskom kraji - Obrázok 1„Projekt EPAS realizujú v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu(IKEP),Academi Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Nevyhnutnosť rozširovať povedomie o Európskej únií(EÚ) a parlamentnej demokracii medzi mladými potvrdzuje sám život. Zároveň aj uplatniť aktuálne praktické vedomosti,“ informuje Soňa Mellek z IKEP v Bruseli.

  Okrem edukačných úloh-Deň Zeme, Deň Európy, Mladá Európan apod zahŕňa relevantné informácie a fakty o EÚ,priamu skúsenosť s európskym občianstvom,čo to znamená pre každodenný život,aby mladí ľudia dostali šancu na pozitívne zmeny. „Stredoškolskí učitelia nesú svoj diel spoluzodpovednosti za to,že účasť mladých vo voľbách do EP u nás patrí k najnižším v celej EÚ. Program by mal tak rozšíriť vedomosti,lebo iba informovaní, vzdelaní ľudia sú sebavedomými občanmi Slovenska i EÚ,“ tvrdí Ján Chovanec, koordinátor EPAS a TEUS - Slovenskí učitelia pre Európu, ktorý je aj krajským predsedom Olympiády ľudských práv.

  Niektorí navštívia v rámci programu Euroscola a Európskeho stretnutia mládeže Štrasburg.„Teší nás úspech žiakov. Potvrdzuje sa,že vyše dvadsať rokov poskytujeme tu kvalitné vzdelanie, pripravujeme absolventov pre obchodno-podnikateľské funkcie v domácom i v medzinárodnom obchode,finančníctve,cestovnom ruchu. Vyučovanie ekonomiky, marketingu,účtovníctva,práva sú ťažiskovými odbormi,pričom v 3.a 4.ročníku naši žiaci absolvujú súvislú odbornú prax vo firmách,najmä v regióne,ale i v zahraničí,“ pripomína A. Dvorščáková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.Prvá a jediná v Žilinskom kraji - Obrázok 2

  Vyhodnotenia v aule Právnickej fakulty UK sa zúčastnili aj reprezentanti ďalších dvoch desiatok stredných škôl,zapojené do nového ročníka programu EPAS. „Záujem škôl o programy tohto typu podporujú medzi mladými povedomie o Európe a európskej parlamentnej demokracii. Venujú pozornosť každodennému životu, najmä tomu,čo je možné spraviť pre lepšiu budúcnosť EÚ,podľa   predstáv mladých,“ zdôrazňuje R. Hajšel, riaditeľ IKEP.

  Ocenenie,podľa riaditeľky A. Dvorčákovej súvisí so snahou zvyšovať kvalitu vedomostí absolventov akadémie. Viacerí z nich pôsobia v atraktívnych povolaniach v cestovnom ruchu, ale i právnych službách,ekonomike,školstve a inde. „V ekonomickom lýceu je predmet rétorika a projektové vyučovanie,“ dodáva A. Dvorščáková.

  LACO HÁMOR    foto: autor

 • Rodičovské združenie

  Milí rodičia,

  dňa 3. 10. 2017 o 16.00 sa uskutoční plenárna schôdza rodičov v priestoroch školskej klubovne na ŠI. Po nej sa budú konať rodičovské schôdzky jednotlivých tried. 

  Program plenárnej schôdze:

  1.) Privítanie a predstavenie

  2.) Vyhodnotenie šk. roka 2016/17

  3.) Správa o hospodárení s príspevkom z Rady rodičov

  4.) Informácia o zahraničnej praxi

  5.) Plány a aktivity v šk. roku 2017/18

  Srdečne Vás pozývame!

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria