Navigácia

Partneri:

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Streda 23. 1. 2019

Štatistika:

Počet návštev: 1991962

Novinky

 • 23. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • Komisionálne skúšky
  8. 1. 2019

  Milí študenti,

  komisionálne skúšky sa budú konať v priebehu januára podľa nasledovného rozpisu.

  Podľa Z.z. 245/2008 Školského zákona §57 bod 2 je výsledok každej komisionálnej skúšky pre klasifikáciu žiaka konečný. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

  TERMÍNY KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK:

  10. 1. 2019 ANJ, CON, JOD

  11. 1. 2019 MAT, MEU,

  14. 1. 2019 RUJ, NEJ, RPV, KXP

 • 11. 12. 2018

  Slovenská obchodná a priemyselná komora robí každý rok záštitu nad celoslovenskou súťažou obchodných akadémií. 11. a 12. decembra 2018 sa Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši stala organizátorom tejto súťaže a naši profesori niekoľko týždňov pred súťažu pripravovali organizačné zabezpečenie a súťažné úlohy. Súťaže sa zúčastnili študenti 4. ročníkov obchodných akadémií z celého Slovenska. Naši študenti súťažiť, žiaľ, nemohli (previdlá nedovoľujú, aby súťažili žiaci organizátorskej školy), takže sa zúčastnili len ako pozorovatelia a pomocníci pri dvojdňových aktivitách.

 • Olympiáda ŽŠR
  17. 12. 2018

  Do olympiády Žiackych školských rád pod záštitou ŽSK sa v školskom roku 2018/19 zapojilo 23 škôl ŽSK a aktivity, ktoré boli jej súčasťou, zvládlo 20 z nich. Žiacke školské rady boli v decembri za aktívnu činnosť ocenené za účasti predsedníčky ŽSK p. Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru školstva ŽSK Janky Školovej. Okrem vecných darov budú mať dvaja členovia žiackej školskej rady možnosť stráviť jeden deň v slovenskom parlamente a v Národnej banke Slovenska.

  Naša Žiacka školská rada patrila k tým oceneným. Dobrovoľníckou činnosťou si vyslúžila krásne 3.miesto a ešte pred Vianocami si boli prevziať cenu na Úrade ŽSK z rúk pani županky Eriky Jurinovej. Gratulujeme.

 • Úspech našich šachistov
  11. 12. 2018

  Dňa 11. 12. 2018 sa 3 naše družstvá v zložení
  Kohút Matej IV. A, Vyparina Daniel IV. B, Maduda Ivan IV. B, Krajčírová Michaela IV. B (družstvo A),
  Salak Lukáš IV. A, Staroň Kristián IV. A, Mahdal Marek III. A, Lőrincová Nikoleta III. A (družstvo B)
  Valek Patrik II. A, Korček Matúš IV. B, Plávka Oliver II. A, Črepová Monika III. A (družstvo C)

  zúčastnili šachového turnaja "O pohár Liptovskej šachovej školy Regionálnej akadémie SŠZ – pre rok 2018". Všetkým ďakujeme za účasť a blahoželáme družstvu A ku krásnemu druhému miestu.

 • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

  Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do ktorej sa už niekoľko rokov zapája aj naša obchodná akadémia. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. 12. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal už od septembra a vyvrcholil 1. decembra 2018 – na Svetový deň boja proti AIDS.

  Naši študenti v priebehu októbra na NBK pozerali film Anjeli, následne diskutovali a hľadali si informácie o tejto problematike. Zhodli sa na tom, že je nutné viac informovať najmä mladých ľudí.
  V priestoroch školy vatvorila Žiacka školskoá rada (ŽŠR) nástenku na tému boja proti HIV/AIDS.
  Chlapci z 3.B si už druhý rok zahrali pod symbolom červenej stužky futbal s myšlienkou na tých, ktorí bojujú s touto životohrozujúcou chorobou.
  Vrcholom celej kampane bol piatok 30.11.2018, kedy prišli naši žiaci aj učitelia oblečení v červenom a vyjadrili tak svoj postoj. ŽŠR študentom počas prvých dvoch vyučovacích hodín referovala o HIV, AIDS a každému študentovi pripla stužku.
  V mrazivom počasí smevšetci o 10.00 vytvorili spoločnú živú stužku na školskom dvore.
  Kampaň Červené stužky sme ukončili výbornou prednáškou pre prvákov, ktorá sa uskutočnila 6.12.

 • Dňa 7. 12. 2018 Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Zaujímate sa o ekonomiku, manažment, podnikanie či účtovanie? Vidíte budúcnosť v cudzích jazykoch, práve a komunikačných zručnostiach? Dostanete to a ako bonus pribalíme dobrú atmosféru, nové zážitky a desiatky zaujímavých aktivít, ktoré pripravujeme pre našich študentov. OBCHODNÁ AKADÉMIA - KVALITNÉ ŠTÚDIUM AJ PRIESTOR NA SEBAREALIZÁCIU

 • 10. 10. 2018

  Dňa 10. októbra 2018 si prevzal z rúk ministerky školstva M. Lubyovej ocenenie náš štvrták, žiak ekonomického lýcea, Lukáš Salak. Ocenenie za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy si Lukáš prevzal v Dolnom Kubíne aj za prítomnosti prednostu Okresného úradu ŽSK Michala Lavríka. Celá slávnosť bola spojená s kultúrnym programom a záverečným rautom.

  Lukáš je aktívnym členom Žiackej školskej rady, Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, reprezentuje školu na súťažiach a odborných olympiádach a v minulom školskom roku bol úspešným riešiteľom Ekonomickej olympiády a dostal sa až do celoslovenského kola. Zároveň dosahuje výborné študijné výsledky.

 • Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

  udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

  žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 29. októbra 2018 - 1. - 4. ročník.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria