Navigácia

Partneri:
Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288
  +421 905 435162

Utorok 28. 3. 2017

Štatistika:

Počet návštev: 1525599

Novinky

 • V mesiacoch január, február, marec sme spolu so študentami Obchodnej akadémie  navštevovali základné školy v Liptovskom Mikuláši a okolitých obciach, kde sme predstavili žiakom ôsmeho a deviateho ročníka možnosti štúdia, študijné odbory a mimoškolské aktivity našej školy.

  Ďakujem študentom a študentkám prvého ročníka: Nikolete Lőrincovej, Alexandre Bellovej, Tereze Zlejšej, Michalovi Mrázikovi, Patrikovi Juríčkovi, druhého ročníka: Richardovi Vejovi, Barbore Čupániovej , Andrei Škutovej, Veronike Moravčíkovej a Natálii Vrbenskej, tretieho ročníka: Kataríne Jágerskej, Anne Košovej, Matúšovi Mikušiakovi, Lukášovi Bohunčákovi, Michalovi Lehotskému a štvrtého ročníka: Kataríne Hajduovej, Michaele Hladkej, Denisovi Nahálkovi, Svetlane Vlhovej, Michaele Lisej, Nikole Lištiakovej.

 • Podľa § 65 ods. 2 zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 1. kolo prijímacích skúšok uskutoční v 1. termíne 09. 05. 2017 (utorok) a v 2. termíne 11. 05. 2017 (štvrtok).

  Kritériá  pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2017/2018 boli zverejnené 7.3.2017 v časti Prijímacie konanie 2017/2018.

 • Obraciame sa na všetkých Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu EKONÓM v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich detí.

  Všetky potrebné informácie a predvyplnené tačivá nájdete na tejto stránke v sekcii Občianske združenie.

 • O pár týždňov sa žiaci základných škôl budú rozhodovať, kam na strednú školu. Dobré rozhodnutie bude základom pre ich smerovanie v budúcnosti. Veľa deviatakov však ešte nemá presnú predstavu, čo by chceli v živote robiť. Preto im ponúkame štúdium, ktoré ich odborne pripraví na uplatnenie sa v praxi hneď po skončení strednej školy, ale zároveň poskytne kvalitnú prípravu pre tých, ktorí sa rozhodnú študovať na vysokej škole.

 • OBCHODNÁ AKADÉMIA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

  pozýva žiakov základných škôl a ich rodičov na Deň otvorených dverí

 • Pre Preukaz ISIC 09/2017použitie preukazov je nutné mať platnú známku ISIC na aktuálny školský rok, teda na známke musí byť dátum 09/2017. V zahraničí ako aj na Slovensku sa vždy overuje platnosť preukazu na známke, ak chce žiak využívať okrem dopravy aj iné študentské zľavy - napríklad v kinách, kníhkupectvách alebo rôznych obchodoch. Pri nákupe cez internet je preukaz tiež platný len so známkou ISIC na tento školský rok.

 • 2. 9. 2016

  SCHVÁLENÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V ROKOCH  2013 – 2017

  1.

  Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy

 • Milí študenti, na hodiny SJL sme pre Vás pripravili 2 webquesty:

  Po stopách liptovských autorov

  Po stopách oravských autorov

  Podľa pokynov svojej vyučujúcej kliknite na odkaz, určený pre Vašu triedu. Veľa zábavy!

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288
  +421 905 435162

Fotogaléria