Navigácia

Partneri:
Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288
  +421 905 435162

Sobota 23. 9. 2017

Štatistika:

Počet návštev: 1631367

Novinky

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti!

  Pozývam Vás na slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 4.septembra o 08.00 hod. na florbalovom ihrisku  školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy). Žiaci si môžu vyzdvihnúť potvrdenie o návšteve školy u svojich triednych profesorov, žiaci 1. ročníka si prevezmú nové ISIC karty.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že nástup žiakov do Školského internátu je dňa 3.9.2017 v čase od 16,00 h do 20,00 h.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční dňa 12.09.2017 so začiatkom o 7.30 hod.

 • Preukaz ISIC 09/2018 Od 1.6.2017 je možné obnoviť platnosť ISIC preukazov objednaním prolongačnej známky ISIC 09/2018.

  „Mať platný ISIC sa oplatí. Známku ISIC 09/2018 si objednajte cez www.objednaj-preukaz.sk.  Počas prázdnin bude známka doručená poštou na domácu adresu“  Počas prázdnin totiž platí: známky objednané školou - posielame na školu. Známky objednané cez internet – posielame na domácu adresu priamo žiakom.

 • Kód

  Výsledné poradie

  OA12

  431,00

  OA50

  406,00

  OA13

  392,00

 • Len 15 škôl z celého Slovenska bolo vybratých do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. To pre nás znamená, že nasledujúcom období budeme spolupracovať s členmi a poslancami Európskeho parlamentu a vykonávať vzdelávacie činnosti smerujúce k zvyšovaniu povedomia európskeho občana.

  Medzi žiakov našej Obchodnej akadémie zavítala dňa 5. mája 2017 poslankyňa Európskeho parlamentu PhDr. Monika Flašíková Beňová. Zaujímavo a s veľkým prehľadom a zanietením nám rozprávala o problémoch a záležitostiach, ktoré musí Európsky parlament riešiť, Zorientovala študentov aj v problematike hospodárstva a celospoločenských vzťahov. Pani poslankyni ďakujeme a prajeme všetko dobré v ďalšej práci pre Európu.

 • 15. 5. 2017

  Náš kolega, PhDr. Ján Chovanec, bol ocenený za dlhoročnú prácu v prospech Olympiády ľudských práv. Každoročne sa podieľa na príprave mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu. Zároveň sa aktívne podieľal aj na participácii našej Obchodnej akadémie v projekte Ambasádorské školy.

 • V mesiacoch január, február, marec sme spolu so študentami Obchodnej akadémie  navštevovali základné školy v Liptovskom Mikuláši a okolitých obciach, kde sme predstavili žiakom ôsmeho a deviateho ročníka možnosti štúdia, študijné odbory a mimoškolské aktivity našej školy.

  Ďakujem študentom a študentkám prvého ročníka: Nikolete Lőrincovej, Alexandre Bellovej, Tereze Zlejšej, Michalovi Mrázikovi, Patrikovi Juríčkovi, druhého ročníka: Richardovi Vejovi, Barbore Čupániovej , Andrei Škutovej, Veronike Moravčíkovej a Natálii Vrbenskej, tretieho ročníka: Kataríne Jágerskej, Anne Košovej, Matúšovi Mikušiakovi, Lukášovi Bohunčákovi, Michalovi Lehotskému a štvrtého ročníka: Kataríne Hajduovej, Michaele Hladkej, Denisovi Nahálkovi, Svetlane Vlhovej, Michaele Lisej, Nikole Lištiakovej.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288
  +421 905 435162

Fotogaléria