Navigácia

Partneri:


Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Partneri duálneho vzdelávania

 

Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

Web stránka projektu

Učiteľské kluby

Streda 27. 1. 2021

Štatistika:

Počet návštev: 2793450

Novinky

 • V týchto dňoch po iné roky zvyčajne prebiehali prezentácie stredných škôl pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a ich rodičov. Tento rok sa kvôli pandemickej situácii prezentácie neuskutočnili a neboli ani DOD či prezenčne Burza stredných škôl. Preto pre deviatakov a ich rodičov dávame touto cestou do pozornosti odbory a možnosť štúdia na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši na našej webovej stránke.

 • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/) bude vyučovanie na stredných školách od 11. 1. 2021 prebiehať naďalej dištančnou formou.

  Predpokladaný nástup všetkých žiakov vrátane končiacich ročníkov v stredných školy v ZP ŽSK bude od 25.01.2021 (plánované testovanie by sa malo realizovať v termíne od 22.01. – 24.01.2021), všetko záleží od epidemiologickej situácie.

 • Milí študenti, prejeme Vám a Vašim blízkym pokojné a v zdraví a láske prežité vianočné sviatky a tešíme sa, že sa v novom roku 2021 znova osobne stretneme v našej obchodnej akadémii.

 • 16. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Aktuálne projekty OA

 • Tešíme sa, naša Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš je jednou zo škôl, ktoré od ministerstva školstva dostali odmenu za mimoriadne výsledky žiakov. Veríme, že napriek situácii v tomto roku aj naďalej budú naši študenti cieľavedomí a úspešní :)

  https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria