Navigácia

Partneri:
Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288
  +421 905 435162

Streda 28. 6. 2017

Štatistika:

Počet návštev: 1588918

Novinky

 • Preukaz ISIC 09/2018 Od 1.6.2017 je možné obnoviť platnosť ISIC preukazov objednaním prolongačnej známky ISIC 09/2018.

  „Mať platný ISIC sa oplatí. Známku ISIC 09/2018 si objednajte cez www.objednaj-preukaz.sk.  Počas prázdnin bude známka doručená poštou na domácu adresu“  Počas prázdnin totiž platí: známky objednané školou - posielame na školu. Známky objednané cez internet – posielame na domácu adresu priamo žiakom.

 • Kód

  Výsledné poradie

  OA12

  431,00

  OA50

  406,00

  OA13

  392,00

 • Len 15 škôl z celého Slovenska bolo vybratých do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. To pre nás znamená, že nasledujúcom období budeme spolupracovať s členmi a poslancami Európskeho parlamentu a vykonávať vzdelávacie činnosti smerujúce k zvyšovaniu povedomia európskeho občana.

  Medzi žiakov našej Obchodnej akadémie zavítala dňa 5. mája 2017 poslankyňa Európskeho parlamentu PhDr. Monika Flašíková Beňová. Zaujímavo a s veľkým prehľadom a zanietením nám rozprávala o problémoch a záležitostiach, ktoré musí Európsky parlament riešiť, Zorientovala študentov aj v problematike hospodárstva a celospoločenských vzťahov. Pani poslankyni ďakujeme a prajeme všetko dobré v ďalšej práci pre Európu.

 • 15. 5. 2017

  Náš kolega, PhDr. Ján Chovanec, bol ocenený za dlhoročnú prácu v prospech Olympiády ľudských práv. Každoročne sa podieľa na príprave mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu. Zároveň sa aktívne podieľal aj na participácii našej Obchodnej akadémie v projekte Ambasádorské školy.

 • V mesiacoch január, február, marec sme spolu so študentami Obchodnej akadémie  navštevovali základné školy v Liptovskom Mikuláši a okolitých obciach, kde sme predstavili žiakom ôsmeho a deviateho ročníka možnosti štúdia, študijné odbory a mimoškolské aktivity našej školy.

  Ďakujem študentom a študentkám prvého ročníka: Nikolete Lőrincovej, Alexandre Bellovej, Tereze Zlejšej, Michalovi Mrázikovi, Patrikovi Juríčkovi, druhého ročníka: Richardovi Vejovi, Barbore Čupániovej , Andrei Škutovej, Veronike Moravčíkovej a Natálii Vrbenskej, tretieho ročníka: Kataríne Jágerskej, Anne Košovej, Matúšovi Mikušiakovi, Lukášovi Bohunčákovi, Michalovi Lehotskému a štvrtého ročníka: Kataríne Hajduovej, Michaele Hladkej, Denisovi Nahálkovi, Svetlane Vlhovej, Michaele Lisej, Nikole Lištiakovej.

 • Podľa § 65 ods. 2 zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 1. kolo prijímacích skúšok uskutoční v 1. termíne 09. 05. 2017 (utorok) a v 2. termíne 11. 05. 2017 (štvrtok).

  Kritériá  pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2017/2018 boli zverejnené 7.3.2017 v časti Prijímacie konanie 2017/2018.

 • O pár týždňov sa žiaci základných škôl budú rozhodovať, kam na strednú školu. Dobré rozhodnutie bude základom pre ich smerovanie v budúcnosti. Veľa deviatakov však ešte nemá presnú predstavu, čo by chceli v živote robiť. Preto im ponúkame štúdium, ktoré ich odborne pripraví na uplatnenie sa v praxi hneď po skončení strednej školy, ale zároveň poskytne kvalitnú prípravu pre tých, ktorí sa rozhodnú študovať na vysokej škole.

 • 2. 9. 2016

  SCHVÁLENÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V ROKOCH  2013 – 2017

  1.

  Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy

 • Milí študenti, na hodiny SJL sme pre Vás pripravili 2 webquesty:

  Po stopách liptovských autorov

  Po stopách oravských autorov

  Podľa pokynov svojej vyučujúcej kliknite na odkaz, určený pre Vašu triedu. Veľa zábavy!

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288
  +421 905 435162

Fotogaléria