Navigácia

Partneri:

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Nedeľa 16. 12. 2018

Štatistika:

Počet návštev: 1968613

Novinky

 • Dňa 7. 12. 2018 Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Zaujímate sa o ekonomiku, manažment, podnikanie či účtovanie? Vidíte budúcnosť v cudzích jazykoch, práve a komunikačných zručnostiach? Dostanete to a ako bonus pribalíme dobrú atmosféru, nové zážitky a desiatky zaujímavých aktivít, ktoré pripravujeme pre našich študentov. OBCHODNÁ AKADÉMIA - KVALITNÉ ŠTÚDIUM AJ PRIESTOR NA SEBAREALIZÁCIU

 • Do galérie Živá knižnica boli pridané fotografie.

  Dňa 14. 11. 2018 sme my, žiaci I. A triedy, navštívili Živú knižnicu v Žiline.

  V priebehu exkurzie sme sa oboznámili so životmi a príbehmi rôznych ľudí. Spolu tam bolo celkom 10 ,,živých kníh“ , spomedzi ktorých sme si mali vybrať , ktoré nás najviac zaujali. Všetky príbehy boli zaujímavé, smutné, ale boli dôkazom toho, že sa netreba vzdávať.

  Napríklad pán profesor Traubner, ktorý nám opísal život za 2. svetovej vojny, ďalej mladá Mirna, ktorá žila v Iraku a kvôli ťažkým podmienkam prišla na Slovensko, kde úspešne študuje na gymnáziu už tretí rok. Nepočujúca Barbora, ktorá napriek svojmu hendikepu dosiahla vysokoškolské vzdelanie a vychováva dve krásne deti. Posledná zo ,,živých kníh“, ktorú sme navštívili, bola Eva. Matka dvoch adoptívnych rómskych detí, ktorá žiarila šťastím a láskou.

 • Dňa 10. októbra 2018 si prevzal z rúk ministerky školstva M. Lubyovej ocenenie náš štvrták, žiak ekonomického lýcea, Lukáš Salak. Ocenenie za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy si Lukáš prevzal v Dolnom Kubíne aj za prítomnosti prednostu Okresného úradu ŽSK Michala Lavríka. Celá slávnosť bola spojená s kultúrnym programom a záverečným rautom.

  Lukáš je aktívnym členom Žiackej školskej rady, Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, reprezentuje školu na súťažiach a odborných olympiádach a v minulom školskom roku bol úspešným riešiteľom Ekonomickej olympiády a dostal sa až do celoslovenského kola. Zároveň dosahuje výborné študijné výsledky.

 • Do galérie Imatrikulácie boli pridané fotografie.

  V posledný októbrový piatok si pripravili tretiaci našej školy spolu so Žiackou školskou radou uvítanie prvákov medzi študentov Obchodnej akadémie v LM. Konalo sa to v školskej telocvični v duchu HALLOWEEN. Všetci sme sa dobre zabavili a bližšie spoznali našich tohtoročných prvákov. Počas imatrikulačného týždňa museli chodiť oblečení podľa zadania a na spestrenie k tomu ešte tancovali a spievali. Všetci sme si pozorne všímali , kto sa ako k tomu postavil a ako odmenu pre toho, kto sa najviac snažil, sme mali pripravené prekvapenie. Na imatrikuláciách sa stal kráľom a nemusel plniť nie vždy príjemné úlohy. Tak isto sme si všímali aj tých ktorý si svoje povinnosti počas týždňa neplnili a jeden s nich sa stal sluhom. Prváci museli plniť rôzne úlohy, za ktoré dostali ,,sladkú odmenu". Takisto sme privítali aj našich nových profesorov, ktorých úlohou bolo zatancovať valčík.

 • Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

  udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

  žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 29. októbra 2018 - 1. - 4. ročník.

 • Súčasťou školského vyučovania a výchovy mládeže sú aj špeciálne zamerané účelové cvičenia. V októbri 2018 sme v rámci ÚC okrem iného upevňovali vzťah k životnému prostrediu a environmentálnemu povedomiu. Študenti 2. ročníka absolvovali nenáročnú turistiku na Háj Nicovô a v rámci nej čistili zeleň od odpadu, ktorý tam nechali ľudia. Cez Háj prešli až na Podbreziny, do separačnej haly. Tam sa pod odborným vedením zamestnankyne nielen dozvedeli o postupe a mechanizme separácie a spracovania odpadu, ale aj videli prácu v separačnej hale.

 • V piatok 14. 9. 2018 sme so žiakmi 2.A, 3.A, 3.B a 4.A navštívili bývalé koncentračné tábory v Osvienčime. Aj keď tieto miesta v nás stále vyvolávajú úzkosť, je potrebné, aby mladá generácia poznala históriu, jej svetlé aj temné stránky. Nasledujúce generácie sa môžu poučiť z chýb a tragédií minulosti, pretože podobné zverstvá sa už nikdy nesmú zopakovať.

  V priestoroch koncentračného tábora nám sprievodkyňa rozprávala o fungovaní a organizácii táborov, spoznali sme cestu ,,pracujúcich“ od úvodnej selekcie až k posledným chvíľam niekedy až priveľmi krátkych životov. Žiaci mali možnosť vidieť a prechádzať cez miesta, na ktorých nevinní ľudia umierali veľmi násilným a tragickým spôsobom. Mohli vidieť veľké množstvo zachovaných predmetov po obetiach táborov, spôsob ich každodenného ,,života“ a napokon, mohli sa pozrieť do tvárí miliónov trpiacich prostredníctvom autentických fotografií.

 • 11. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Akcie a úspechy školy

 • Nový školský rok bol 3. 9. 2018 odštartovaný aj s našou pani župankou Erikou Jurinovou. Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme úspešný rok krásne a veselé dni, veľa trpezlivosti a múdrosti pri práci aj štúdiu.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria