Navigácia

Partneri:


Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Partneri duálneho vzdelávania

 

Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

Web stránka projektu

Učiteľské kluby

Nedeľa 1. 8. 2021

Štatistika:

Počet návštev: 3108773

Novinky

 • Súčasťou vzdelávania na obchodnej akadémii sú aj odborné semináre a workshopy pre žiakov. Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

 • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície

  Obchodná akadémia,Nábr. K. Petroviča 1571, 03101 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľa školského internátu.

  Termín nástupu: 1. september 2021

  Kvalifikačné predpoklady:
  - vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého, tretieho stupňa študijného programu pedagogického smeru (vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo, príp. DPŠ)
  - alebo stredoškolské vzdelanie študijného programu vychovávateľstvo.

 • V rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou absolvujú naši žiaci predmet online marketing. Je to v súčasnosti žiadaná a dôležitá súčasť obchodu a podnikania. Preto pán profesor M. Kubáň zorganizoval aj niekoľko stretnutí s ľuďmi z praxe. To posledné bolo začiatkom júna s marketingovou pracovníčkou Slovenského zväzu ľadového hokeja Dankou Galicovou.

  Ďakujeme pani Galicovej za zaujímavý pohľad na marketing Rozprávala nám o práci social media manažéra v športe. Ľudia z praxe vedia dať mladým ľuďom iný (reálnejší) obraz o práci v marketingu či žurnalistike než poučky v knihách.

 • 2. júna 2021 si prebrali maturitné vysvedčenia absolventi ekonomického lýcea a obchodnej akadémie.

  Milí absolventi, detstvo je nenávratne za vami, čas strávený v školských laviciach sa stáva spomienkou a vy si možno práve teraz uvedomujete, že neviete, čo na vás v živote čaká, čo príde a kde začnete žiť svoj dospelý svet. Dnes vám odovzdáme vaše maturitné vysvedčenia a vy odídete do života. Myslite na to, že svoje životy budete mať v rukách vy sami. To, čo do nich vložíte, to sa vám vráti. Koľko snahy, pozornosti a aj lásky dáte, toľko úspechu a šťastia príde.

 • Kto získa poklad? Klikni na odkaz, vyrieš úlohy a dostaneš sa k heslu, ktoré ti odomkne cestu k pokladu. Odmena čaká na prvých ľudí.

  Good luck :)

  https://www.thinglink.com/video/1445795903364399105

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria