• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
   • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
   • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
   • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
     • Jedni z najlepších

      Janka Páteková, Anka Daňová a Monika Magerčiaková nás v stredu 29. 3. 2023 reprezentovali na krajskom kole Prezentiády. Súťažil výber najlepších tímov, ktoré sa nominovali do krajského kola a vlastne to boli postupujúci z celého Banskobystrického a Žilinského kraja.

      Medzi už skúsenými tímami takmer výhradne z gymnázií sa naše dievčatá nedali zahanbiť a ako nováčikovia skončili na piatom mieste.

     • Študentská kvapka krvi

      Dňa 22. 03. 2023 naše kroky opäť smerovali na transfúznu stanicu v Liptovskom Mikuláši. Pre niektorých to už bol v poradí druhý odber. Darcom v mene transfúzneho oddelenia ďakujeme a dúfame, že na jeseň sa k nám pripoja aj ďalší študenti.

     • Deň vody u nás na OA :)

      Voda je základnou podmienkou všetkého života. Tvorí totiž až 98 % plochy Zeme a viac ako 50 % každej živej bytosti od rastlín až po zvieratá. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Aj preto v roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

     • Olympiáda Podnikový hospodár

      Študenti 4. A a 4. B sa zúčastnili 4. ročníka olympiády Podnikový hospodár, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

      Olympiáda Podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania. Predmetom súťaže je otestovať znalosti študentov z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti.

     • Olympiáda Mladý účtovník 2023

      Dňa 23. marca 2023 sa naši traja úspešní štvrtáci zapojili do 25. ročníka súťaže o najlepšieho mladého účtovníka, ktorú organizuje spoločnosť KROS, a. s.
      Ešte pred praktickou časťou maturitnej skúšky si overili svoje vedomosti formou online testu
      a popasovali sa s náročnými otázkami z oblasti účtovníctva a ekonomiky.
      Aj tento rok budú študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, prijatí na Fakultu
      riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez
      prijímacích pohovorov.
      Držíme našim 3 účtovníkom prsty!

     • Exkurzia Grafon

      V utorok sa žiaci školskej cvičnej firmy Tričká po svojom, s.r.o. zúčastnili so svojím učiteľom exkurzie vo firme Grafon, s.r.o., ktorá funguje v príbuznom odbore podnikania ako ich cvičná firma, avšak v reálnom svete. Dozvedeli sa veľa nových informácií, okrem praktických vecí súvisiacich s potlačou a vyrezávaním reklamných predmetov aj podnikateľské informácie, ako sa zachovať v čase krízy, keď klesne počet zákazníkov (firme Grafon sa to udialo počas pandémie koronavírusu, poradili si s tým však ukážkovo).

     • Svetový deň Downovho syndrómu

      21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu.

      Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžeme vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Dnes 21. marca sme si aj my obuli dve odlišné ponožky. Podpor túto kampaň a zdieľaj fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva.

     • V knižnici proti extrémizmu

      16.3.2023 sa žiaci 2.B a 3.A zúčastnili na besede proti extrémizmu v knižnici G.F. Belopotockého. Michal Gábriš, bývalý člen polovojenskej neregistrovanej skupiny, im porozprával svoj príbeh, ako podľahol vplyvu kamarátov a dal sa zlákať do extrémistickej skupiny Slovenskí branci. Študentov jeho príbeh zaujal a so záujmom sa zapojili aj do následnej diskusie.

     • Ako zachrániť prírodu a seba

      Počas písomných maturít sme nenechali zaháľať ani mladších študentov. Prváci a druháci sa zúčastnili environmentálno-záchranárskeho cvičenia. Najskôr, napriek chladnému počasiu, čistili od odpadkov okolie Liptovskej Mary a školy, potom sa zúčastnili kurzu prvej pomoci, ktorý zakončili záchranárskym online kvízom.

     • Vedeli ste, že....

      21. február je svetový deň materinského jazyka? Alebo to, že na svete existuje okolo 6000 jazykov a iba tretina z nich je používaná v médiách a školách? Naši žiaci toto všetko vedia. Okrem iného tiež vedia, čo sú to frazeologizmy či archaizmy, poznajú okolnosti vzniku nášho materinského jazyka a, samozrejme, jeho pravidlá. Svoje vedomosti žiaci aj aktívne využili pri tvorbe plagátu, ktorý nám teraz krásne zdobí priestory školy. Ďakujeme.

     • Škola v podnikateľskom prostredí

      7. marca 2023 sa žiaci prvých ročníkov na malú chvíľu stáli súčasťou spoločnosti Craemer, ktorá je naším
      partnerom v oblasti duálneho vzdelávania. Počas návštevy dcérskej spoločnosti v Závažnej
      Porube nás sprevádzala pani Staroňová a predstavila nám prácu jednotlivých oddelení. Výrobný proces, plánovanie, logistika, marketing, predaj... Je ľahšie pochopiť činnosť podniku a nadväznosť procesov, keď človek vidí a zažije. Ďakujeme :)

     • Národná banka Slovenska

      Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť!

      Tohto ľudového múdra sa držíme aj my na OA, a preto sme sa rozhodli, že Národnú banku Slovenska je lepšie raz vidieť a zažiť, ako o nej počúvať len zo školských lavíc. Naši maturanti nielenže získali nové informácie a poznatky, ale aj nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú radi spomínať aj po ukončení štúdia. Ďakujeme!

     • Farebné hodiny slovenčiny

      Ako to mám opísať, keď je to abstraktný pojem? Aj takúto otázku si neraz kladú bezradní
      študenti, keď je témou maturitnej slohovej práce zo slovenčiny umelecký opis lásky, šťastia,
      krásy, budúcnosti, či poézie.
      Pritom stačí vziať do ruky pastelky, fixy, alebo len obyčajné pero a nekresliť na lavicu, či na
      okraj zošita, ale svoje predstavy zhmotniť na papieri. Opísať abstraktný pojem ako dopravnú
      značku si vyskúšali študenti 2. ročníka a výsledok posúďte sami.

     • Zmena stravného od 01.03.2023

      Na základe schváleného VZN č.71/2023 Žilinského samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na stravovanie meníme od 01.03.2023 výšku stravného :

      - raňajky 0,95 € a desiata 0,80 €

      - obed žiaci 2,90 €

      - olovrant 0,70 € a večera 1,95 €

      Spolu celodenná strava 7,30 €

      Spolu strava bez obeda 4,40 €

    • Sviatok sv. Valentína
     • Sviatok sv. Valentína

      So sviatkom svätého Valentína sa spája niekoľko legiend, ale tá najznámejšia legenda hovorí o kňazovi Valentínovi, ktorý pomáhal nešťastne zamilovaným vojakom tajne sa zosobášiť so svojimi milými, no bol za to kruto potrestaný popravou, keďže sa kvôli láske rozhodol porušiť vtedajší zákon. Hlavne vďaka tomuto skutku sa tento deň považuje za deň lásky, a to lásky nie len ku partnerovi, ale aj k rodine a priateľom. ♥♥♥

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Utorok 25. 6. 2024
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

    Krúžky

    Exkurzie

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje