Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Anna Dvorščáková Rozvrh
Riaditeľka
Vedie krúžok: Cestovanie a poznávanie
dvorscakovaa@oalm.eu
 
 
Mgr. Miroslav Socháň Zástupca riaditeľa pre školský internát
sochanm@oalm.eu
 
 
Mgr. Elena Antolová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Turististika
Vedie krúžok: Volejbal
antolovae@oalm.eu
 
 
Mgr. Miroslav Droppa Rozvrh
Triedny učiteľ: III. B
Vedie krúžok: Futbal D
Vedie krúžok: Futbal CH
droppam@oalm.eu
 
 
Mgr. Jana Ďuranová DUR Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Anna Gajancová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Gajdošová Rozvrh
Učiteľka
gajdosovaj@oalm.eu
 
 
PhDr. Ján Chovanec Vychovávateľ
Vedie krúžok: Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
chovanecj@oalm.eu
 
 
Mgr. Zuzana Jánošíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
janosikovaz@oalm.eu
 
 
Mgr. Janka Klepáčová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Projektový krúžok
veselovskaj@oalm.eu
 
 
Ing. Soňa Kúrňavová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Ja, online ekonómia
kurnavovas@oalm.eu
 
 
Ing. Ľubica Maceková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Mačalová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
macalovaz@oalm.eu
 
 
Ing. Lenka Moravíková Fiačanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
Vedie krúžok: Účtovnícky krúžok
moravikovafiacanoval@oalm.eu
 
 
Bc. Janka Olšavská Vychovávateľka
 
 
Ing. Stanislav Peniaško Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Wordpress - moderná komunikácia
peniaskos@oalm.eu
 
 
Mgr. Katarína Piatková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
piatkovak@oalm.eu
 
 
Mgr. Tatiana Púplavová Rozvrh
Učiteľka
puplavovat@oalm.eu
 
 
Mgr. Eva Smiešna Rozvrh
Učiteľka
smiesnae@oalm.eu
 
 
Ing. Martina Šeďová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
sedovam@oalm.eu
 
 
RNDr. Veronika Škorupová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
Vedie krúžok: Viac, ako peniaze
skorupovav@oalm.eu

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria