• Priamy nájom majetku ŽSK

    • Priamy prenájom 001-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (garáž pre osobný automobil) o výmere 16,50 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 208, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728 .

      

     Priamy prenájom 002-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (sklad) o výmere 40 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 209, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728 .

      

     Priamy prenájom 003-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 003) o výmere 40 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 004-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 004 a 1/2 miestnosti č. 005) o celkovej výmere 51 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 005-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 002) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 006-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 006) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 007-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     strecha internátu o výmere 6,8 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 008-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     strecha internátu o výmere 2,0 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 009-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     strecha internátu o výmere 50,0 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 210, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 010-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (priestor pred strojovňou výťahu) o celkovej výmere 2,60 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728 .

      

     Priamy prenájom 011-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (časť strechy internátu) o výmere 5,0 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 012-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (časť strechy internátu) o výmere 1,5 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 013-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     časť pozemku - o celkovej výmere 7,0 m2, ktorý sa nachádza na parc. KN-C č. 216/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5826 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 014-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     časť pozemku - o celkovej výmere 56,12 m2, ktorý sa nachádza na parc. KN-C č. 216/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5826 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 015-OA/2023

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor - o celkovej výmere 1,00 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 210, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 001-OA/2024

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 005) o celkovej výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728 .

      

     Priamy prenájom 002-OA/2024

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 002) o celkovej výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 003-OA/2024

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť č. 003) o celkovej výmere 40,00 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 004-OA/2024

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť č. 004 a 1/2 miestnosti č. 005) o celkovej výmere 51,00 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 005-OA/2024

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 006) o celkovej výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 006-OA/2024

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (garáž) o celkovej výmere 16,50 m2, nachádzajúci sa na pozemku parc. KN – C č. 208, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 007-OA/2024

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (garáž) o celkovej výmere 35,00 m2, nachádzajúci sa na pozemku parc. KN – C č. 208, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 008-OA/2024

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (sklad) o celkovej výmere 40,00 m2, nachádzajúci sa na pozemku parc. KN – C č. 209, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

        
        

      

      

      

      

      

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje