Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mačalová
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lenka Moravíková Fiačanová
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Šeďová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Veronika Škorupová
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Droppa
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jánošíková
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Piatková

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria