Navigácia

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A
I. B

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2021

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria