Navigácia

Navigácia

Zoznam tried

Názov
Klub IKT
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Púplavová
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Droppa
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jánošíková
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Smiešna
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lenka Moravíková Fiačanová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mačalová

© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.12.2020

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria