Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
Cestovanie a poznávanie
Futbal D D
Futbal CH CH
Ja, online ekonómia
Projektový krúžok
Turististika
Účtovnícky krúžok
Viac, ako peniaze CH + D finančná gramotnosť
Volejbal
Všeobecná kondičná príprava
Wordpress - moderná komunikácia

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria