Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Cestovateľský krúžok
Cestujeme za kultúrou
Futbal
Online ekonómia
Príprava na VŠ - matematika
Účtovníctvo v praxi
Všeobecná kondičná príprava

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.02.2020

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria