Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
Ambasárorska škola
Cestovanie a poznávanie
Cestovateľský krúžok
Cestujeme za kultúrou
Futbal
Futbal D D
Futbal CH CH
Ja, online ekonómia
Online ekonómia
PC krúžok - Príprava na súťaž
Príprava na VŠ - matematika
Projektový krúžok
Turististika
Účtovnícky krúžok
Účtovníctvo v praxi
Viac, ako peniaze CH + D finančná gramotnosť
Volejbal
Všeobecná kondičná príprava
Wordpress - moderná komunikácia

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria