• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
   • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
   • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
   • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
     • Exkurzia v NBS


      Študenti 4. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v centrálnej banke SR – Národnej banke Slovenska
      v Bratislave. V prvej časti návštevy sa žiaci oboznámili s historickým postupom vstupu SR do EÚ a
      s prechodom slovenskej meny na spoločnú menu euro.
      V rámci exkurzie bola aj výstava „Od slovenskej koruny k euru“, kde si mohli študenti pozrieť
      bankovky používané na našom území v priebehu posledného obdobia.
      Na záver exkurzie si mohli záujemcovia vyraziť mincu so znakom NBS.
      Veríme, že získané informácie využijú študenti aj pri maturitnej skúške.

     • Naše úspechy

      Prvý polrok školského roka 2023/24 bol pre našich žiakov úspešný. Svoje schopnosti si merali so svojimi rovesníkmi z iných stredných škôl a za tých niekoľko mesiacov sme si mohli urobiť celú zbierku diplomov.

      Najdôležitejšie ocenenie získala naša maturantka Natália Flajsová. Na slávnostnom ceremoniáli bola ocenená Žilinským samosprávnym krajom pri príležitosti Dňa študentstva v kategórii Duálne vzdelávanie.

     • Projekt Zdravie pre všetkých

      Naša škola získala grant Nadácie SPP na projekt Zdravie pre všetkých. Nadácia SPP podporuje aktivity v oblasti ochrany zdravia, kultúry, vzdelania, dobrovoľníctva a regionálneho rozvoja. Pre našu školu sa podarilo získať 680 eur na vybudovanie učebne pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti!

      Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o pomoc a spoluprácu, pretože aj naša škola sa tento rok zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, vďaka ktorému máme možnosť spoločne spájať generácie ľudí a vychovávať uvedomelú mládež a v neposlednom rade priniesť veľa lásky a radosti neznámemu seniorovi.V rámci hodín etickej výchovy sme si spolu s našimi študentmi naplánovali urobiť za polrok aspoň jednu charitatívnu aktivitu, a preto Vás chceme poprosiť, aby sme spoločne vytvorili krabičky plné lásky, a aj touto cestou viedli naše deti k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci, kedy možno náš - Váš darček bude ich jediným darčekom, žiaľ niekedy i tým posledným. Preto Vás srdečne pozývame zapojiť sa do tejto aktivity, ktorá sa na Slovensku koná už 6. rok.

     • Burza stredných škôl

      Dňa 7. 11. 2023 sme sa zúčastnili burzy stredných škôl v Liptovskom Mikuláši, kde sme mali možnosť odprezentovať našu obchodnú akadémiu. Burza je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, ale aj pre rodičov, ktorí sa chcú zorientovať pri výbere strednej školy pre svoje dieťa.

      Ďakujeme všetkým študentom, ktorí nám s prezentáciou školy pomohli a dúfame, že sa so žiakmi základných škôl čoskoro uvidíme aj na pôde našej akadémie.

     • Európsky týždeň programovania

      V dňoch 7. - 22. októbra 2023 prebiehal Európsky týždeň programovania.

      Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Programovanie tiež pomáha rozvíjať schopnosti, ako sú výpočtové myslenie, riešenie problémov, tvorivosť a tímová práca, čo sú výborné zručnosti pre všetky oblasti života. Na podujatí sa zúčastnili prváci, ktorí si vyskúšali programovanie zábavnou formou na stránke https://studio.code.org/courseshttps://studio.code.org/courses.

     • Potulky po liptovskej knižnici

      Prváci sa na septembrových hodinách slovenského jazyka zoznamujú so základnými pojmami z jazyka aj literatúry. V rámci týchto aktivít posledný septembrový piatok navštívili Knižnicu G. F. Belopotockého v Lipt. Mikuláši. Pracovníčky ich previedli všetkými oddeleniami - multimediálnou študovňou, oddelením beletrie, detskej literatúry a prehliadku ukončili v priestoroch náučnej literatúry. Verím, že nové informácie a možnosti, ktoré im v knižnici ponúkli využijú pre svoje úspešné stredoškolské štúdium.

     • Európsky deň jazykov

      Milí študenti!

      Vedeli ste, že...zajtra je Európsky deň jazykov?

      Pri tejto príležitosti si pre vás školský parlament pripravil malú hru!

      Po celej škole sú náhodne umiestnené rôzne fakty o európskych jazykoch. Nájdete ich?

      Ráno pri vchode do školy každý z vás dostane kartičku s 12 otázkami. Jednotlivé otázky nadväzujú na jazykové fakty, ktoré máte nájsť. Vašou úlohou je zodpovedať všetkých 12 otázok. Následne kartičku vložíte do urny, ktorá bude celý deň na školskej vrátnici. Po vyučovaní vyžrebujeme 3 z vás, ktorí získajú VECNÉ CENY!!

     • Nezabudnutí susedia

      8. 9.2023 sa žiaci 2.A a 2. B zúčastnili podujatia Nezabudnutí susedia - spomienková udalosť na obete Holokaustu a rasového násilia.

      Konalo sa to v židovskej synagoge v Lipt. Mikuláši. Naši žiaci sa aj aktívne zapojili do programu, ktorý pripravilo Múzeum J. Kráľa a boli to žiaci: Dominika Lúčanová, Ľuboš Veščičík, Timotej Vicáň, Zuzana Šimičáková, Viktória Urbanová, Michaela Balážová a Natália Nováki. Študenti prečítali mená obetí aj mená záchrancov mnohých židov, zapálili sviečku a položili kamienok ako spomienku na tieto hrozné udalosti.

     • Letná škola práva

      Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave každoročne sprostredkuje študentom stredných škôl autentický zážitok z prostredia výučby na ich fakulte. Takýto zážitok získali aj naše dve študentky, Zuzka Gajdošová a Kristínka Krajčiová, ktoré sa v dňoch 21. 06 - 22. 06. 2023 zúčastnili letnej školy práva.

     • Výlet Praha

      V dňoch 26.-27.6. sa trieda 2A Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši so svojim triednym učiteľom zúčastnila školského výletu v Prahe. Vrátili sa všetci, zdraví, síce unavení, ale plní zážitkov

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Utorok 25. 6. 2024
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

    Krúžky

    Exkurzie

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje