• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
   • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
   • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
   • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
    • INFORMÁCIE OD MINISTRA ŠKOLSTVA
     • INFORMÁCIE OD MINISTRA ŠKOLSTVA

      👉 INFORMÁCIE K ŠKOLSTVU od ministra školstva Branislava Gröhlinga

      Ústredným krízovým štáb vyhodnotil, že situácia s koronavírusom pretrváva a ovplyvňuje aj školstvo. Sme v stave núdze, musíme sa vyhnúť riziku nákazy, minimalizovať osobné kontakty a zároveň nezvyšovať nápor na lekárov.

      1. Úradu verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

    • Domáce štúdium
     • Domáce štúdium

      Milí študenti,

      vážna situácia na Slovensku nás prinútila zatvoriť školy. Je dôležité, aby ste ostali doma a nezdržiavali sa vo väčšej skupine ľudí. Keďže nevieme, ako dlho tento mimoriadny stav zotrvá, budú Vás Vaši učitelia kontaktovať cez EDUPAGE, prípadne mail, posielať Vám učivo a zadávať úlohy. Prosím, rešpektujte to, za plnenie úloh Vás učiteľ má právo ohodnotiť.

    • USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA
     • USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

    • USMERNENIE KORONAVÍRUS
     • USMERNENIE KORONAVÍRUS

      Vážení rodičia, milí študenti,

      na základe aktuálnych informácií k riešeniu opatrení po návrate zo zahraničia počas prázdnin súvisiace s prenosom ochorenia koronavírusu bolo na školy rozoslané ministerstvom školstva usmernenie vydanom 28.2.2020 a dôležité informácie ÚVZ SR o tomto ochorení.

      KORONAVÍRUS spôsobuje respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu s príznakmi klasickej chrípky - teplotou nad 38°C, kašľom, bolesťou svalov, kĺbov, sťaženým dýchaním.

    • Podporte vzdelávanie svojich detí
     • Podporte vzdelávanie svojich detí

      Vážení rodičia, priaznivci a podporovatelia OA LM,

      v tomto období je možné podporiť našu školu aj poukázaním 2% dane z príjmu za rok 2019. Aj Vy môžete rozhodnúť, kam poputuje časť peňazí, ktoré platíte štátu vo forme daní. Poukázaním 2% z dane na Občianske združenie EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši podporíte aj možnosti a kvalitu vzdelávania na našej škole.

     • Prezentácia cvičných firiem

      Posledný deň pred vianočnými prázdninami pripravili študenti 3. a 4. ročníka slávnostný program a prezentáciu cvičných firiem. V rámci štartovacieho ročníka sa predviedli 4 cvičné firmy. Zdravá výživa, ekologická domácnosť, dobroty do bruška, či organizovanie eventov - toto boli leitmotívy podnikateľských zámerov cvičných firiem. Každá z nich si pripravila reklamný materiál a stánok a ich zástupcovia odprezentovali činnosť cvičnej firmy na pódiu.

     • Spolupráca so Žilinskou univerzitou

      Finančná a spotrebiteľská gramotnosť by mala byť prirodzenou kompetenciou každého absolventa obchodnej akadémie. Naši žiaci majú popri samotnom štúdiu možnosť zapájať sa do spolupráce so Žilinskou univerzitou aj Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

      Tentokrát obidve inštitúcie v spolupráci pripravili program na katedre ekonomiky pre žiakov obchodných akadémií. 30. 1. 2020 sa naši žiaci 4. ročníkov zúčastnili prednášky zameranej na prehĺbenie finančnej gramotnosti financované z programu Európskej únie Erasmus KA 2. Pripravené prezentácie organizátora zaujali študentov nielen obsahom ale aj formou, ktorou sa snažili aplikovať ekonomické aspekty do každodennej ekonomickej reality. Zavŕšením akcie bola elektronická súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť všetci zúčastnení študenti. Najlepších 8 študentov bolo ocenených zaujímavými cenami, z toho tri ocenenia získali študenti našej školy:

    • Voľby do rady školy
     • Voľby do rady školy

      Vážení rodičia,

      v marci končí volebné obdobie rady školy a je nutné zvoliť si nových zástupcov. Rada rodičov súhlasila s kandidatúrou svojich zástupcov z nižších ročníkov.

      Z kandidátov doteraz pôsobili v rade školy pán Krčmárek a pani Čajková. Po Vašich deťoch Vám posielame hlasovacie lístky, prosím, zakrúžkujte číslo 3 kandidátov, ktorých vyberáte do Rady školy Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, prípadne dopíšte svoj návrh.

     • Cena Sv. Gorazda

      V závere minulého roka bola naša žiačka Terezka Gulašová odmenená za svoju svedomitosť a úspechy v škole aj v športe. Za účasti prednostu Okresného úradu v Žiline p. Lavríka, jej boa udelená Cena Sv. Gorazda.

      Terézia Gulašová je žiačkou 2. ročníka OA odbor ekonomické lýceum. Jej študijné výsledky sú výborné a príprava vo vzdelávaní svedomitá. Zároveň je reprezentantka v parkúrovom jazdectve. Tento rok sa stala víťazkou Pohára národov juniorov, Majsterkou Slovenska juniorov v jednotlivcoch aj družstvách, na Majstrovstvách Slovenska v senioroch jednotlivcov získala 2 miesto v kategórii mladých jazdcov a 3 miesto v družstvách.

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

      Milí študenti,

      komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom za 1. polrok školského roka 2019/20 sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

      20. januára 2020 o 8.00 UCT, EKO, EPQ, MEU, ZBA, HVY

      21. januára 2020 o 8.00 API, INF, CCF, ECF, CVU, HOK, ADK, OKR, KXP

      22. januára 2020 o 8.00 TSV, MAT, EKL, SRL, CTO

     • Vianoce pre všetkých

      Aby boli vianočné sviatky aspoň trochu radostné aj pre tých, ktorí trpia núdzou a ktorí majú trápenie, rozhodli sa naši študenti, že pripravia vianočné prekvapenie. Ambasádori obchodnej akadémie s pánom profesorom Droppom pripravili vianočné balíčky, krásne ich zabalili a vianočné darčeky odovzdajú rodinám v núdzi cez združenie Mikulášsky anjel, Krízovému centru pre týrané ženy a Centru pre deti a mládež Ružomberok. Veríme, že naše prekvapenie ich poteší a spríjemní vianočné dni 💗

     • Súzvuk generácií

      Pri udeľovaní grantov na projekt Aktívny človek = aktívna spoločnosť získali podporu aj aktivity v oblasti dobrovoľníctva. Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši realizuje vďaka grantu projekt Súzvuk generácií. Cieľom projektu je dobrovoľníctvo a spájanie generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia. Študenti OA LM oslovili Klub seniorov Okoličné a Podbreziny a oni ich návrh s radosťou prijali.

     • Ceníme si prírodu, budujeme environmentálne povedomie

      Koexistencia dvoch škôl spolu nám prináša veľa nového a žiaci obchodnej akadémie majú aj novú motiváciu, keď si môžu pripraviť aktivity pre maličkých prváčikov z Félixu. Tentokrát to bola environmentálna výchova.

      Žiaci tretieho ročníka ekonomického lýcea na cvičnej firme pripravili pre prváčikov základnej školy Felix environmentálnu výchovu, o tom, ako máme recyklovať odpad. Hry, rôzne aktivity a básničky boli výbornou formou na to, aby detičky pochopili princíp triedenia odpadu a cvičná firma Komposterovo si pre nich pripravila prekvapenie v podobe kompostérov s dážďovkami.

    • Súzvuk generácií 22. 11. 2019 a Mikuláš v klube seniorov
     • Súzvuk generácií 22. 11. 2019 a Mikuláš v klube seniorov

      Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

      Dňa 22. 11. 2019 organizovali členovia Žiackej školskej rady Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši Súzvuk generácií. Celý program sa niesol v tomto znamení. Program začal prezentáciou školy žiačkami 2. ročníka. Seniori sa v sprievode členov ŽŠR presunuli do učebne, v ktorej bola prezentovaná desaťprstová hmatová metóda, ktorú si seniori mohli vyskúšať. V ďalšej učebni sa seniori oboznámili s funkciami interaktívnej tabule. Primárne boli členom klubu prezentované úlohy a aplikácie, ktoré sa využívajú vo výučbe. Pripravené boli aj tablety, na ktorých si vyskúšali rôzne hry a vyhľadávali informácie, ktoré ich zaujímali. V učebni slovenčiny členovia ŽŠR odprezentovali ďalšiu pomôcku – Baštrng. Potom seniorom rozdali maturitné testy a spoločne si vyskúšali vyriešiť niekoľko úloh. Žiacka školská rada si pre seniorov pripravila ťažkú úloh

    • Po stopách významných slovenských spisovateľov
     • Po stopách významných slovenských spisovateľov

      Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

      S podporou Žilinského samosprávneho kraja a Občianskeho združenia Ekonóm pri Obchodnej akadémii bol realizovaný projekt Po stopách významných slovenských spisovateľov. Z grantu ŽSK Dotácie pre regióny – Kultúra boli podporené vzdelávacie aktivity mládeže prostredníctvom návštevy rodných domov významných slovenských spisovateľov a miest, spojených s ich tvorbou. Študenti absolvovali celodennú exkurziu po trase: Rodný dom Sama Chalupku v Hornej Lehote, Rodný dom Tajovského v Tajove, Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine a Dom Maríny v Banskej Štiavnici.

     • Exkurzia Londýn

      Devätnásť študentov našej školy v pondelok šťastne docestovalo do Londýna, kde strávia celý týždeň v anglických rodinách. Hoci ráno lialo, o ôsmej sa ukázalo slniečko a celý deň prežili s nádherným počasím. Doobedu sa zastavili na Greenwich, miesto nultého poludníka,obdivovali nádhernú panorámu City of London a Greater London. Neskôr prešli na Tower Bridge a predstavili si históriu pevnosti Tower. Potom nasledovalo fotenie si múzea Tate Modern, divadla Globe a katedrály sv. Pavla.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      V septembri a októbri sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou.

      Témou, ktorú mali žiaci stvárniť na záložkách, boli Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. V rámci projektu nám bola pridelená k spolupráci Obchodná akadémia v Hlohovci. Naši prváci a druháci na hodinách rétoriky a projektového vyučovania, dejepisu a náboženskej výchovy, ale i vo svojom voľnom čase, hľadali informácie o významných osobnostiach a zvažovali ich prínos pre demokraciu, zároveň sa rozhodovali, koho si vybrať na záložku. K osobnostiam zvyčajne pridali aj výrok, ktorý charakterizoval ich život alebo prácu. Na záložkách sa ocitli napr. Václav Havel, Ján Kuciak, T.G. Masaryk, Ľudovít Štúr, ale aj naša prezidentka Zuzana Čaputová. Vytvorené záložky sme poslali žiakom partnerskej školy v Hlohovci.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Utorok 25. 6. 2024
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

    Krúžky

    Exkurzie

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje