Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Grant z Nadácie EPH

Pomoc pre krízové centrum
V pohnutých časoch pandémie Covid19 získalo Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii grant vo výške 1100.- eur na zakúpenie dvoch germicídnych žiaričov. Germicídne žiariče slúžia na dezinfekciu izieb, klubovne a spoločných priestorov školského internátu, školy a jedálne.
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.
 
Cieľom projektu bolo vytvorenie bezpečného a hygienicky čistého prostredia v karanténnom stredisku. - Pripravenie nezávadného ubytovania pomocou germicídnych žiaričov. - Sterilizácia vzduchu UV žiarením a zvýšenie bezpečnosti ubytovaných a zamestnancov. 
 
             

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria