• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
    • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
    • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
    • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
    • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
    • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
    • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
    • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
    • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
    • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
     • Návšteva pani predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej

      Vo štvrtok 24.10.2019 nás poctila svojou návštevou predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová a zástupkyňa riaditeľky odboru školstva pani Marta Gajdičiarová. Pani županka sa stretla s učiteľmi a žiakmi školy, predstavila nám oblasti, ktoré samosprávny kraj riadi, rozprávala o aktivitách a problémoch ŽSK a odpovedala aj na zvedavé otázky našich študentov. Takéto príležitosti a besedy dokážu pozdvihnúť občianske povedomie mladej generácie a jej záujem o dianie.

     • Pozvánka

      Rada rodičov pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši Vás pozýva na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 15:30 hod. v klubovni ŠI.

      Program:

      1. o 15.30 hod. plenárne rodičovské združenie (v klubovni ŠI)

      2. o 16.00 hod. triedne rodičovské združenie (v triedach)

     • Po stopách liptovských autorov

      Už sa stalo tradíciou, že koncom školského roka sa naši tretiaci vyberajú po stopách spisovateľov, ktorí sa narodili alebo žili v Liptove. V tomto školskom roku tento deň pripadol na 5 júna 2019. Navštívili sme Rodný dom Rázusovcov vo Vrbici, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde sme si okrem expozície venovanej Jankovi Kráľovi prezreli aj novootvorenú historickú knižnicu, potom sme navštívili Rodný dom Milana Rúfusa aj jeho hrob v Závažnej Porube a nakoniec Rodný dom Dobroslava Chrobáka v Hybiach. Študenti tretieho ročníka si pripravili informácie o jednotlivých spisovateľoch a predniesli ukážky z ich tvorby.

     • Hodiny anglického jazyka

      V dňoch 28. a 29.5.2019 prišli dobrovoľníci z YMCA porozprávať o svojich rodných krajinách. Jade z Francúzska so študentmi z III.B a II.A diskutovala o rozdielnych pohľadoch akými spoločnosť vníma Francúzov a akí oni naozaj sú. V interaktívnom kvíze poukázala na zaujímavé miesta, známych ľudí, špecifické jedlá a významné vynálezy, ktoré sú typické pre jej krajinu.

     • Prijímacie skúšky 2019/2020

      Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši na základe prihlášky pozýva žiakov na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať:

      1. termín 1. kolo - 13. mája 2019 (prezentácia od 7:30 do 7:50 hod. na prízemí v budove školy)

      1. termín 2. kolo - 16. mája 2019 (prezentácia od 7:30 do 7:50 hod. na prízemí v budove školy)

     • Celoštátne kolo Ekonomickej olympiády

      Dňa 25. apríla 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity uskutočnilo celoslovenské finále 2. kola Ekonomickej olympiády. Aj naša žiačka 4. ročníka, Silvia Lehotská, sa po náročných testoch prebojovala medzi najlepších na Slovensku, preto jej ku krásnemu úspechu gratulujeme.

      Do tohtoročného kola sa prihlásilo 181 stredných škôl a 5285 súťažiacich, z ktorých postúpilo do celoslovenského finále 50 najlepších. Počas programu sa pedagógovia zúčastnili prednášky Cena štátu a po testovaní prebehol ekonomický kvíz a krst novej učebnice Ekonómia v 31 hodinách, ktorej krstným otcom bol bývalý minister financií Ivan Mikloš.

     • Obchodná akadémia LM v Európskom parlamente

      Obchodná akadémia sa pred tromi rokmi zapojila do projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého úlohou je šíriť povedomie o Európskej únii a informovať o jej úlohe medzi mladými ľuďmi, ale aj medzi staršími občanmi, ktorí sa chcú o Únii niečo nové dozvedieť. Škola sa môže pochváliť tým, že v rámci projektu bola prvou školou v Žilinskom kraji, ktorá dosiahla už v priebehu jedného roka plaketu za aktívnu prácu v projekte a certifikát udelený Kanceláriou Európskeho parlamentu.

     • Naše žiačky na Cypre

      V súčasnosti majú už aj žiaci stredných škôl príležitosti spoznávať svet a dôležitou súčasťou vzdelávania sa stávajú medzinárodné programy, pobyty a stáže. Začiatok apríla mal pre žiakov Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši príchuť cestovania a poznávania.

      Hneď v prvý aprílový týždeň sa na Cypre konal tréningový kurz pod názvom I NEE(T) ART. Organizátorom tohto kurzu je CITIZENS IN POWER a v spolupráci s projektom Erasmus+ vytvorili novú príležitosť vzdelávania pre mladých ľudí. Kurzu sa zúčastnili študenti 14 krajín a to Dánska, Rumunska, Španielska, Estónska, Grécka, Portugalska, Litvy, Talianska, Nemecka, Poľska, Bulharska, Lotyšska, Francúzska a Slovenska. Zo Slovenska boli vybraté dve študentky Olívia Vyparinová a Veronika Lietavcová - zhodou náhod z rovnakej školy – Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

     • 28. marec - Deň učiteľov

      „Umenie žiť - spoznávať slzy nielen vo svojich očiach,

      pocítiť úsmev nielen na svojich perách,

      pozerať a vidieť, počúvať a počuť –

      to sú veľmi dôležité schopnosti pre prácu pedagóga.“

      Milí pedagógovia a všetci zamestnanci školy, za Vašu zodpovednú a náročnú prácu Vám ďakujeme a prajeme veľa zdravia, pracovných úspechov a osobného šťastia.

     • Turnaj vo volejbale

      Naše žiačky sa zúčastnili okresného kola vo volejbale, za účasti šiestich liptovskomikulášskych stredných škôl. Žiačky OA obsadili prvé miesto, keď postupne zvíťazili nad žiačkami GMMH a EGJT. Vo finále boli našimi súperkami žiačky Strednej zdravotníckej školy, ktoré sme taktiež porazili bez straty setu.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Email školy
    • oalm@oalm.eu
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Štvrtok 6. 10. 2022
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   •  

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje