• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
    • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
    • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
    • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
    • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
    • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
    • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
    • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
    • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
    • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
     • 28. marec - Deň učiteľov

      „Umenie žiť - spoznávať slzy nielen vo svojich očiach,

      pocítiť úsmev nielen na svojich perách,

      pozerať a vidieť, počúvať a počuť –

      to sú veľmi dôležité schopnosti pre prácu pedagóga.“

      Milí pedagógovia a všetci zamestnanci školy, za Vašu zodpovednú a náročnú prácu Vám ďakujeme a prajeme veľa zdravia, pracovných úspechov a osobného šťastia.

     • Turnaj vo volejbale

      Naše žiačky sa zúčastnili okresného kola vo volejbale, za účasti šiestich liptovskomikulášskych stredných škôl. Žiačky OA obsadili prvé miesto, keď postupne zvíťazili nad žiačkami GMMH a EGJT. Vo finále boli našimi súperkami žiačky Strednej zdravotníckej školy, ktoré sme taktiež porazili bez straty setu.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

     • Maturita v knižnici

      Presne na Valentína sa konala súťaž v Mestskej knižnici Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši s názvom Maturita v knižnici. Na tejto súťaži nás reprezentovali naši dvaja štvrtáci - Lukáš Salak a Natália Vrbenská, pričom získali krásne 2. miesto. Gratulujeme!

    • Časopis pre končiacich stredoškolákov
     • Časopis pre končiacich stredoškolákov

      radi by sme Vám oznámili, že bolo vydané prvé číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je oboznámiť kariérnych poradcov (a následne študentov) s informáciami o štúdiu na vysokých školách, ako aj o pracovných príležitostiach pre absolventov stredných škôl.

      Obsahuje 64 strán prehľadne spracovaných informácií o študijných programoch na najznámejších univerzitách na Slovensku a v zahraničí, ako aj ponuky práce od relevantných zamestnávateľov. Súčasťou sú napr. aj články o národných porovnávacích skúškach Scio, tipy pre správny výber štúdia či práce od kariérnych poradcov a ďalšie zaujímavosti.

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

      Milí študenti,

      komisionálne skúšky sa budú konať v priebehu januára podľa nasledovného rozpisu.

      Podľa Z.z. 245/2008 Školského zákona §57 bod 2 je výsledok každej komisionálnej skúšky pre klasifikáciu žiaka konečný. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

     • Celoslovenská súťaž obchodných akadémií 2018

      Slovenská obchodná a priemyselná komora robí každý rok záštitu nad celoslovenskou súťažou obchodných akadémií. 11. a 12. decembra 2018 sa Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši stala organizátorom tejto súťaže a naši profesori niekoľko týždňov pred súťažu pripravovali organizačné zabezpečenie a súťažné úlohy. Súťaže sa zúčastnili študenti 4. ročníkov obchodných akadémií z celého Slovenska. Naši študenti súťažiť, žiaľ, nemohli (previdlá nedovoľujú, aby súťažili žiaci organizátorskej školy), takže sa zúčastnili len ako pozorovatelia a pomocníci pri dvojdňových aktivitách.

    • Olympiáda ŽŠR
     • Olympiáda ŽŠR

      Do olympiády Žiackych školských rád pod záštitou ŽSK sa v školskom roku 2018/19 zapojilo 23 škôl ŽSK a aktivity, ktoré boli jej súčasťou, zvládlo 20 z nich. Žiacke školské rady boli v decembri za aktívnu činnosť ocenené za účasti predsedníčky ŽSK p. Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru školstva ŽSK Janky Školovej. Okrem vecných darov budú mať dvaja členovia žiackej školskej rady možnosť stráviť jeden deň v slovenskom parlamente a v Národnej banke Slovenska.

    • Úspech našich šachistov
     • Úspech našich šachistov

      Dňa 11. 12. 2018 sa 3 naše družstvá v zložení
      Kohút Matej IV. A, Vyparina Daniel IV. B, Maduda Ivan IV. B, Krajčírová Michaela IV. B (družstvo A),
      Salak Lukáš IV. A, Staroň Kristián IV. A, Mahdal Marek III. A, Lőrincová Nikoleta III. A (družstvo B)
      Valek Patrik II. A, Korček Matúš IV. B, Plávka Oliver II. A, Črepová Monika III. A (družstvo C)

     • Červené stužky

      Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do ktorej sa už niekoľko rokov zapája aj naša obchodná akadémia. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. 12. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal už od septembra a vyvrcholil 1. decembra 2018 – na Svetový deň boja proti AIDS.

     • Deň otvorených dverí 2018

      Dňa 7. 12. 2018 Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Zaujímate sa o ekonomiku, manažment, podnikanie či účtovanie? Vidíte budúcnosť v cudzích jazykoch, práve a komunikačných zručnostiach? Dostanete to a ako bonus pribalíme dobrú atmosféru, nové zážitky a desiatky zaujímavých aktivít, ktoré pripravujeme pre našich študentov. OBCHODNÁ AKADÉMIA - KVALITNÉ ŠTÚDIUM AJ PRIESTOR NA SEBAREALIZÁCIU

     • Oceňovanie najlepších študentov ŽSK

      Dňa 10. októbra 2018 si prevzal z rúk ministerky školstva M. Lubyovej ocenenie náš štvrták, žiak ekonomického lýcea, Lukáš Salak. Ocenenie za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy si Lukáš prevzal v Dolnom Kubíne aj za prítomnosti prednostu Okresného úradu ŽSK Michala Lavríka. Celá slávnosť bola spojená s kultúrnym programom a záverečným rautom.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

     • Účelové cvičenie

      Súčasťou školského vyučovania a výchovy mládeže sú aj špeciálne zamerané účelové cvičenia. V októbri 2018 sme v rámci ÚC okrem iného upevňovali vzťah k životnému prostrediu a environmentálnemu povedomiu. Študenti 2. ročníka absolvovali nenáročnú turistiku na Háj Nicovô a v rámci nej čistili zeleň od odpadu, ktorý tam nechali ľudia. Cez Háj prešli až na Podbreziny, do separačnej haly. Tam sa pod odborným vedením zamestnankyne nielen dozvedeli o postupe a mechanizme separácie a spracovania odpadu, ale aj videli prácu v separačnej hale.

     • Návšteva Osvienčimu

      V piatok 14. 9. 2018 sme so žiakmi 2.A, 3.A, 3.B a 4.A navštívili bývalé koncentračné tábory v Osvienčime. Aj keď tieto miesta v nás stále vyvolávajú úzkosť, je potrebné, aby mladá generácia poznala históriu, jej svetlé aj temné stránky. Nasledujúce generácie sa môžu poučiť z chýb a tragédií minulosti, pretože podobné zverstvá sa už nikdy nesmú zopakovať.

    • Oznam školskej jedálne k začiatku školského roka 2018/2019
     • Oznam školskej jedálne k začiatku školského roka 2018/2019

      Upozornenie pre žiakov OA : Na stravu od 04.09.2018 budú prihlásení žiaci, ktorí majú preplatok stravy alebo uhradia platbu na účet ŠJ do 28.08.2018. Skontrolujte si svoje kontá na stránke www.strava.cz

      Žiaci 1.ročníka OA - dostanú 03.09.2018 prihlášku a vypísaný šek od triednej učiteľky

      Upozornenie pre žiakov ubytovaných v ŠI OA : Na stravu od 03.09.2018 budú prihlásení žiaci, ktorí majú preplatok alebo uhradia platbu na účet ŠJ do 28.08.2018. Po tomto termíne musíte zdokladovať platbu /šek,.../. Skontrolujte si svoje kontá na stránke www.strava.cz.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Email školy
    • oalm@oalm.eu
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Utorok 7. 2. 2023
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   •  

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

    Krúžky

    Exkurzie

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje