• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
   • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
   • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
   • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
     • Čo obohacuje štúdium na OA

      V čase, keď sa naši maturanti pasovali s písomnou maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a z angličtiny, my ostatní sme absolvovali bohatý a pestrý program, rozvíjajúci aj naše poznanie, vôľu a aj kritické myslenie. Beseda s políciou na tému právna zodpovednosť, filmové predstavenie v Golden Apple Cinema, návšteva múzea Tatrín, ktorého expozícia prešla v poslednej dobe zaujímavými úpravami... pestrý program pre našich študentov. A k tomu ako čerešnička na torte aj beseda s novinárom Vladom Šnídlom na tému HOAXy a konšpirácie - v posledných rokoch je dosť dôležité, byť schopný rozlíšiť dezinformácie od pravdy. Vďaka za túto príležitosť aj bývalej absolventke našej obchodnej akadémie Nadi Kubányovej, ktorá besedu zorganizovala.

     • Týždeň farieb

      Veselý a pestrý bol týždeň farieb. Naša žiacka školská rada si pripravila na nás počas valentínskeho týždňa zaujímavú úlohu - každý deň prísť obečený v inej farbe. A tak sa valentínsky pondelok vynímal vo farbe lásky - červenej. Utorok bol modrý, streda hnedá, vo štvrtok sme prišli v ružovej farbe a piatok to zakľúčil všetkými obľúbenou čiernobielou kombináciou. Každý deň sme sa fotili a tešili zo všetkých tých farebných odtieňov. A hľa, napriek tomu, že sme každý iný, dobre sme sa spolu zabavili a spestrili si ten náš školský život :)

     • Valentín na obchodnej akadémii

      Pestrý a bláznivý, taký bol týždeň farieb. Začal sa vlastne valentínskym dňom. V týždni pred Valentínom pribudli valentínska výzdoba a Žiacka školská rada pripravila schránku na valentínske odkazy a tak sme všetci čakali, kto dostane nejaký pekný list :) V pondelok na Valentína sme prišli (takmer) všetci v červenom - to bola farba toho dňa. Žiaci poroznášali valentínske pozdravy, učitelia sa tešili (lebo aj im sa ušlo), všetci sme sa fotili a usmievali na seba.

    • Týždeň farieb
     • Týždeň farieb

      Každý z nás je iný a preto je svet zaujímavý. Spolu sa nenudíme, je nám fajn a zažijeme kopec zábavy. Navzájom si pomáhame a rešpektujeme sa. A sme kreatívni :)

      Pred nami je zaujímavý týždeň - Colour challenge. Týždeň, kedy musíme prísť každý deň oblečení v konkrétnej farbe - žiaci aj učitelia. Tak kto má guráž?

     • Prijímacie konanie 2022/2023

      Od 1. februára si deviataci môžu podať prihlášku na stredné školy. Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole sa zjednotil a pre všetky odbory vzdelávania je rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca. Tento rok nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá upravuje aj spôsob podávania prihlášky na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

     • Začni písať svoj rok 2022...

      Náš nový rok 2022 na Obchodnej akadémii sme začali písať trošku netradične... Žiacka školská rada si pripravila aktivitu, ktorá pozostávala z dvoch častí.

      Študenti si mohli najprv vyskúšať pradávne tradície, ktoré robili naše staré mamy, aby si zabezpečili šťastný a úspešný nový rok. Prezliekali periny a odľahčili tak prácu gazdinkám, aby sa počas roka neupracovali na smrť. Hľadali vo vianočke hrach, aby mali v nasledujúcom roku šťastie a bohatstvo. Rozhodovali o tom, či je vhodné vpustiť na Nový rok do domu staršiu dámu alebo mladšiu. Keď sa ocitlo pred prahom domu mladé dievča, znamenalo to pre miestnych obyvateľov dobré znamenie. Ak ste ale do domu nechali vstúpiť starú ženu, neveštilo to naopak nič pekné. A napokon, obišli so svojím školským ,,kufrom“ triedu, aby si zaručili bezpečie na ich nadchádzajúcich cestách.

     • Ekonomická olympiáda

      Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Na základe výsledkov školských kôl do krajského kola postupujú dvaja žiaci štvrtého ročníka našej školy Dominika Šinková a Lukáš Murgoš. Prajeme im veľa šťastia a správnych odpovedí v krajskom kole olympiády.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

      Naša škola sa každý rok zapája do kampane Červené stužky. 1. december je Svetový deň boja proti AIDS, preto sa začiatok decembra spája aj s aktivitymi, ktoré zvyšujú povedomie ľudí o tomto ochorení. Kampaň je zároveň spájaná s finančnou zbierkou a jej odborný garant je Ministerstvo zdravotníctva SR.

     • Mikulášska nádielka

      Na Mikuláša rozdávali radosť aj žiaci z internátu Obchodnej akadémie v LM. Tento rok potešili detičky z pediatrického oddelenia v našej liptovskej nemocnici. Sú to síce drobné dary, ale dôležité je, že naši teenageri majú dobré srdiečka a chcú robiť radosť iným. :)

    • Projekt Startup zone
     • Projekt Startup zone

      Koncom októbra sme finišovali na projekte "Startup zone na OALM" Tento projekt vymyslela žiacka školská rada a jeho cieľom bolo vytvorenie Startup zone, kde by mali žiaci priestor na komunikáciu, prípravu a realizáciu rôznych aktivít, diskusie ŽŠR či trávenie voľného času. Financie na realizáciu projektu pochádzajú z grantovej výzvy ŽSK "Podaj mi ruku"

    • Odborné workshopy na ekonomické témy
     • Odborné workshopy na ekonomické témy

      V spolupráci s OZ Mladý podnikavec opakovane pripravujeme pre žiakov našej školy odborné workshopy na rôzne ekonomické témy.

      V septembri 2021 sme v priestoroch Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš realizovali projekt pre žiakov 3. ročníka s názvom: Mladý podnikavec - workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

     • Mladí podnikavci

      Súčasťou vzdelávania na obchodnej akadémii sú aj odborné semináre a workshopy pre žiakov. Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

    • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície
     • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície

      Obchodná akadémia,Nábr. K. Petroviča 1571, 03101 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľa školského internátu.

      Termín nástupu: 1. september 2021

      Kvalifikačné predpoklady:
      - vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého, tretieho stupňa študijného programu pedagogického smeru (vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo, príp. DPŠ)
      - alebo stredoškolské vzdelanie študijného programu vychovávateľstvo.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Utorok 25. 6. 2024
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

    Krúžky

    Exkurzie

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje