• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
   • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
   • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
   • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
    • Škola priateľská k deťom
     • Škola priateľská k deťom

      Pomoc je veľmi náročná a nedocenená práca. Práca ľudí, ktorí pracujú v prospech iných nie je jednoduchá a naráža na množstvo prekážok. Preto aj našich študentov učíme pomáhať a vykonávať dobrovoľníctvo, aby aj takýmto spôsobom priniesli prospech núdznym.

      Tento rok sme sa viackrát podieľali na charitatívnych a dobrovoľníckych aktivitách a v rámci programu UNICEF sme sa okrem realizácie zbierok a dobrovoľníctva venovali viac aj téme práv dieťaťa. A za našu činnosť získala naša škola titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

     • Návšteva Múzea holokaustu a Sedity v Seredi

      Bývalý koncentračný a pracovný tábor v Seredi je miesto autentického zážitku, ktoré aj po rokoch stále vzbudzuje pocity hrôzy a husiu kožu. O tom sa presvedčili aj naši druháci. Expozičný komplex totižto ponúka pohľady, pri ktorých tuhne krv v žilách. V areáli sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na našom území. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.

     • Štúrov Zvolen - celoslovenské kolo

      Ako ste sa už dozvedeli v predchádzajúcich príspevkoch, náš študent 2. ročníka Tadeáš Havaš sa ocitol medzi 17 najlepšími rečníkmi z celej našej krajiny na celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen.

      Súťaž má 2 kolá. V prvom kole prednesie súťažiaci príspevok (úvahu alebo výklad), ktorý si pripraví vopred. Tadeáš nás reprezentoval úvahou, či má ešte zmysel v dnešnej dobe chodiť do divadla. V druhom kole si súťažiaci losovali témy - prejavy. Tadeáš si z pestrej ponuky tém vytiahol prejav ku Dňu Zeme. Okrem súťaže však Tadeáš navštívil aj divadelné predstavenie a našiel si nových kamarátov.

     • Exkurzia Nestville Park

      Nové vedomosti z odbornej exkurzie tentokrát získali žiaci prvého ročníka, a to konkrétne vo výrobnom podniku Nestville Park - Hniezdne.

      Čo mohli naši žiaci vidieť?

      - Jednu z najmodernejších rafinérií na výrobu liehu v Európe,

      - historickú expozíciu zameranú na ukážku ľudových remesiel,

      - dokonalou bodkou na záver bola podniková predajňa s rôznymi suvenírmi.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      Po štyroch rokoch ďalšia partia absolventov opúšťa brány strednej školy. Po štyroch rokoch sa ďalší, už dospelí, mladí ľudia rozletia do života. Majú pred sebou množstvo možností a príležitostí, ktoré stačí vziať do svojich rúk...

      V Galérii P. M. Bohúňa sme sa rozlúčili našimi maturantami. Ako absolventi strednej školy s ekonomickým zameraním stoja na križovatke života a riešia svoju profesijnú budúcnosť. Prajeme im, aby boli úspešní a zažili veľa krásnych chvíľ, ktoré im budú dávať silu a ich životu zmysel. Veľa šťastia.

     • Po stopách J. G. Tajovského a S. Chalupku

      Dňa 25. 05. 2023 sa naši druháci zúčastnili exkurzie "Po stopách J. G. Tajovského a S. Chalupku". Navštívili sme Pamätnú izbu S. Chalupku v Hornej Lehote a Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove pri Banskej Bystrici.

      Expozícia pamätnej izby v Hornej Lehote je rozdelená na dve časti. Prvá časť približuje život obyvateľov Hornej Lehoty a okolia, druhá sa venuje životu Sama Chalupku. Navštívili sme aj spisovateľov hrob na evanjelickom cintoríne, kde M. Brunčiak zarecitoval úryvok z jeho básne Turčín Poničan.

     • Týždeň Modrého gombíka

      V dňoch 15. až 21. mája sa dobrovoľníci z našej školy zapojili do zbierky Týždeň modrého gombíka, organizovanou Slovenským výborom pre UNICEF. Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja po celý život. Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom.Prostredníctvom zbierky UNICEF prispeli na pomoc deťom aj žiaci našej školy a obyvatelia nášho mesta Liptovský Mikuláš.

     • Workshop Podnik a podnikanie

      OZ Mladý ponikavec nám opäť pripravilo kvalitný a zaujímavý workshopy na odborné témy. Emócie v marketingu pre druhákov a Podnika a podnikanie, ktoré absolvovali naši prváci. Ako funguje podnik, čo je dôležité pre jeho prosperitu, ako byť úspešným podnikateľom? Tieto a ďalšie otázky sa stali ústrednou témou aktivít a tímovej práce našich žiakov.

     • Druháci na Colnom úrade v Žiline

      Začiatok mája sme u druhákov zahájili zaujímavou exkurziou, ktorá bola zameraná na opakovanie a utvrdzovanie učiva zážitkovou formou. Áno, aj takýto je spôsob učenia na OA.

      Hovorkyňa colného úradu p. Chríbiková a jej kolegovia pripravili "živú" prednášku, ktorú obohatili o súťaže a výhercov odmenili malými darčekmi. Žiaci si preverili vedomosti preclievaní tovaru, o prepúšťaní tovaru do rôznych colných režimov, "naživo" videli ako vyzerá preclený kamión priamo na colnom úrade, kde bola použitá jedinečná plomba s jedinečným číslom, ktorá sa na mieste preclenia otvorí a zneškodní. Tiež mali možnosť vidieť tovar, ktorý bol preclený priamo v prístave. Ukázali žiakom zabavený tovar, ktorý bol buď nelegálne dovezený, nemal ochrannú originálnu známku, nebol originál alebo bol nebezpečný pre bežných spotrebiteľov. Taktiež žiakov oboznámili, akým spôsobom sa zaobchádza so zadržaným tovarom a ak

     • Prví maturanti v odbore

      Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši je jednou z prvých obchodných akadémií na Slovensku, ktoré začali vzdelávanie svojich žiakov v spolupráci s firmami. Duálne vzdelávanie na OA je ešte stále pre niektorých novinkou, no my už máme prvých maturantov. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky „dualistiek“ v odbore obchodná akadémia sa na našej škole konala formou obhajoby vlastných projektov vypracovaných v pracovnom prostredí zamestnávateľa, s ktorým majú uzatvorenú zmluvu.

     • Matematický náboj

      Dňa 21. 04. 2023 sa 10 žiakov zúčastnilo súťaže Matematický náboj v Košiciach. Matematický náboj je medzinárodná súťaž štvor- až päťčlenných tímov zložených zo študentov stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v rýchlostnom riešení matematických úloh. Súťažiacich čakali úlohy pokrývajúce široký záber matematických disciplín. Pri riešení úloh Matematického náboja pritom nejde o bezhlavé počítanie, ale zvyčajne sa vyžaduje aj istá forma inovatívnych myšlienok.

     • Mladý Európan 2023

      Mladý Európan je súťaž určená pre študentov druhých až štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

      Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

      Hlavnými oblasťami súťaže pre tento rok boli: podpora digitálnej gramostnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia z farmy na stôl, stratégia v oblasti biodiverzity. Oblasti sa dotýkali aj tém ako Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko.

     • Štúrov Zvolen - gratulujeme!

      Dňa 5.4. 2023 sa uskutočnila súťaž v rétorike, zúčastnilo sa na nej 5 študentov.

      1. miesto - Tadeáš Havaš z 2. B

      2. miesto- Dušan Kuchta z 3. A

      3. miesto - Natália Novaki 1. B a Monika Magerčiaková z 2. B

      Víťazovi srdečne gratulujeme a držíme palce pri reprezentovaní školy na okresnom kole.

      NOVINKA:

     • Deň narcisov 2023

      Aj naši študenti prispeli svojou troškou pri príležitosti Dňa narcisov. V uliciach Liptovského Mikuláša oslovovali okoloidúcich a za každý peňažný príspevok darcov odmenili malým žltým kvietkom nádeje. Za ich pomoc a ochotu im ďakujeme!

     • 80 eur pre víťazov

      Už poznáme mená dvoch víťazov súťaže o najlepšie video na tému 5 dôvodov, prečo študovať na OALM.

      Ste zvedaví?

      Pýtate sa, kto to je?

      A o koľko si prilepšia?

      Tramtadadááááááááááááá!!!

      1. Dušan Kuchta - 50 eur

      2. Kristína Krajčiová - 30 eur

      Porota ocenila originalitu a kreatívny prístup k tvorbe videí. Veríme, že obidve videá budú dobre reprezentovať našu školu v online svete.

     • Ocenenie pre pani učiteľku

      Učiteľovanie je jedno z najťažších, ale zároveň najkrajších povolaní. Niektorí učitelia nechávajú vo svojich žiakoch kus seba a svojho srdca. Každoročne bývajú oceňovaní tí, ktorí sú zodpovední za vzdelávanie, výchovu a osobný rast detí.

      Tento rok si prevzala Pamätný list mesta a ocenenie za pedagogickú činnosť naša kolegyňa RNDr. Miroslava Dzúrová PhD. Prajeme jej aj naďalej veľa tvorivosti a pedagogického nadšenia pri práci s našimi žiakmi a gratulujeme.

     • Najtrpezlivejší učiteľ

      “Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.” ― Charles William Eliot

      Marec sa neodmysliteľne spája s knihami. Práve v dobe, kedy podliehame digitalizácii, je o čosi dôležitejšie si tento fakt pripomenúť. Aj preto sme sa v marci, mesiaci knihy, rozhodli upriamiť pozornosť našich žiakov práve na knihu a literatúru v podobe knižnej burzy. Žiaci mali možnosť spoznať veľa nových príbehov a dokonca si niektoré knihy požičať či vymeniť so spolužiakmi. Nie nadarmo sa hovorí, že knihy spájajú.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Utorok 25. 6. 2024
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

    Krúžky

    Exkurzie

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje