• Majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev v šachu

     • Dňa 07. 02. 2024 smerovali naše kroky do Bardejova, kde sa naše družstvo v zložení P. Perečko, D. Kuchta, J. Čajka a G. Šprláková zúčastnilo MS 4-členných družstiev študentov a žiakov v zrýchlenom šachu. Za reprezentáciu školy ďakujeme a veríme, že budúci rok sa opäť zúčastníme.

     • Exkurzia v NBS


     • Študenti 4. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v centrálnej banke SR – Národnej banke Slovenska
      v Bratislave. V prvej časti návštevy sa žiaci oboznámili s historickým postupom vstupu SR do EÚ a
      s prechodom slovenskej meny na spoločnú menu euro.
      V rámci exkurzie bola aj výstava „Od slovenskej koruny k euru“, kde si mohli študenti pozrieť
      bankovky používané na našom území v priebehu posledného obdobia.
      Na záver exkurzie si mohli záujemcovia vyraziť mincu so znakom NBS.
      Veríme, že získané informácie využijú študenti aj pri maturitnej skúške.

     • Študentská kvapka krvi

     • Dňa 31. 01. 2024 sme sa opäť vybrali na transfúznu stanicu, kde sme darovali najvzácnejšiu tekutinu. Odvážlivcom ďakujeme a veríme, že v júni sa k nám pripoja aj ďalší študenti.

     • Naše úspechy

     • Prvý polrok školského roka 2023/24 bol pre našich žiakov úspešný. Svoje schopnosti si merali so svojimi rovesníkmi z iných stredných škôl a za tých niekoľko mesiacov sme si mohli urobiť celú zbierku diplomov.

      Najdôležitejšie ocenenie získala naša maturantka Natália Flajsová. Na slávnostnom ceremoniáli bola ocenená Žilinským samosprávnym krajom pri príležitosti Dňa študentstva v kategórii Duálne vzdelávanie.   

      Tento rok sa našim žiakom darilo aj olympiádach. V okresných kolách získali prvenstvá často aj pred žiakmi gymnázií a to nielen v odborných, ale aj v jazykových súťažiach.

      Dušan Kuchta  1. miesto v Olympiáde ANJ (kategória B2)

      Sebastián Korpaš  1. miesto v Olympiáde ANJ (kategória B1)

      Dominika Lúčanová  1. miesto Olympiáda SJL

      V odborných olympiádach postúpili do krajského kola:

      Matej Slovík – Ekonomická olympiáda

      16 žiakov postúpilo do krajského kola v Olympiáde kritického myslenia

      Celý 1. polrok nás sprevádzali aj úspechy v športe, naše tímy bojovali ako draci vo florbale, futsale aj basketbale.

      1. miesto v basketbale dievčat – okresné kolo

      2. miesto vo futsale chlapcov – okresné kolo

      1. miesto vo florbale dievčat – okresné kolo

      1. miesto vo florbale chlapcov – okresné kolo

      1. miesto vo florbale chlapcov – regionálne kolo

      Vo februári sa budú konať krajské kolá súťaží, našim žiakom prajeme veľa úspechov

     • Projekt Zdravie pre všetkých

     • Naša škola získala grant Nadácie SPP na projekt Zdravie pre všetkých. Nadácia SPP podporuje aktivity v oblasti ochrany zdravia, kultúry, vzdelania, dobrovoľníctva a regionálneho rozvoja. Pre našu školu sa podarilo získať 680 eur na vybudovanie učebne pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu!

     • Milí študenti,

      sviatky sa nezadržateľne blížia, a preto si pre vás školský parlament pripravil niekoľko aktivít! Jednou z nich je súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu. Súťaž sa začína zajtra, t. j. 1. decembra a bude trvať do 15. decembra. Budeme radi, keď sa ako trieda zapojíte a spoločne sa vianočne naladíme :).

     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. 12. 2023 v čase od 08:00 - 13:00. 

      Tešíme sa na Vás! 

     • Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov

     • Dňa 14. 11. 2023 sme sa zúčastnili okresného kola šachového turnaja v CVČ v Liptovskom Mikuláši. 2 dievčatá a 12 chlapcov odohralo 7 náročných zápasov, niektoré dokonca na elektronických šachovniciach. Najlepšie umiestnenie (4. miesto) v kategórii dievčat získala Gabika Š. z IIA. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti!

      Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o pomoc a spoluprácu, pretože aj naša škola sa tento rok zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, vďaka ktorému máme možnosť spoločne spájať generácie ľudí a vychovávať uvedomelú mládež a v neposlednom rade priniesť veľa lásky a radosti neznámemu seniorovi.V rámci hodín etickej výchovy sme si spolu s našimi študentmi naplánovali urobiť za polrok aspoň jednu charitatívnu aktivitu, a preto Vás chceme poprosiť, aby sme spoločne vytvorili krabičky plné lásky, a aj touto cestou viedli naše deti k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci, kedy možno náš - Váš darček bude ich jediným darčekom, žiaľ niekedy i tým posledným. Preto Vás srdečne pozývame zapojiť sa do tejto aktivity, ktorá sa na Slovensku koná už 6. rok.

      V prílohe pripájame stručný manuál, čím by ste mali krabičku naplniť.Krabičky môžu študenti prinášať najneskôr do 30.11. 2023 do zborovne, Mgr. M. Turčanovej. Následne1. 12. 2023 ich vyučujúce etickej výchovy odovzdajú oblastnému koordinátorovi.

      Ďakujeme, že vediete deti k ľudskosti, dobrovoľníctvu a k úcte k starším.

     • Burza stredných škôl

     • Dňa 7. 11. 2023 sme sa zúčastnili burzy stredných škôl v Liptovskom Mikuláši, kde sme mali možnosť odprezentovať našu obchodnú akadémiu. Burza je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, ale aj pre rodičov, ktorí sa chcú zorientovať pri výbere strednej školy pre svoje dieťa.

      Ďakujeme všetkým študentom, ktorí nám s prezentáciou školy pomohli a dúfame, že sa so žiakmi základných škôl čoskoro uvidíme aj na pôde našej akadémie.

       

      Ďakujeme!

     • Európsky týždeň programovania

     • V dňoch 7. - 22. októbra 2023 prebiehal Európsky týždeň programovania.

      Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Programovanie tiež pomáha rozvíjať schopnosti, ako sú výpočtové myslenie, riešenie problémov, tvorivosť a tímová práca, čo sú výborné zručnosti pre všetky oblasti života. Na podujatí sa zúčastnili prváci, ktorí si vyskúšali programovanie zábavnou formou na stránke https://studio.code.org/courseshttps://studio.code.org/courses.

     • Potulky po liptovskej knižnici

     • Prváci sa na septembrových hodinách slovenského jazyka zoznamujú so základnými pojmami z jazyka aj literatúry. V rámci týchto aktivít posledný septembrový piatok navštívili Knižnicu G. F. Belopotockého v Lipt. Mikuláši. Pracovníčky ich previedli všetkými oddeleniami - multimediálnou študovňou, oddelením beletrie, detskej literatúry a prehliadku ukončili v priestoroch náučnej literatúry. Verím, že nové informácie a možnosti, ktoré im v knižnici ponúkli využijú pre svoje úspešné stredoškolské štúdium. 

     • Európsky deň jazykov

     • Milí študenti!

      Vedeli ste, že...zajtra je Európsky deň jazykov?

      Pri tejto príležitosti si pre vás školský parlament pripravil malú hru!

      Po celej škole sú náhodne umiestnené rôzne fakty o európskych jazykoch. Nájdete ich?

      Ráno pri vchode do školy každý z vás dostane kartičku s 12 otázkami. Jednotlivé otázky nadväzujú na jazykové fakty, ktoré máte nájsť. Vašou úlohou je zodpovedať všetkých 12 otázok. Následne kartičku vložíte do urny, ktorá bude celý deň na školskej vrátnici. Po vyučovaní vyžrebujeme 3 z vás, ktorí získajú VECNÉ CENY!!

      Pripomínam, že aktivita je určená na čas prestávok.

      Nezabudnite sa podpísať.

      Tak čo, zapojíte sa? :)

     • Nezabudnutí susedia

     • 8. 9.2023 sa žiaci 2.A a 2. B zúčastnili podujatia Nezabudnutí susedia - spomienková udalosť na obete Holokaustu a rasového násilia.

      Konalo sa to v židovskej synagoge v Lipt. Mikuláši. Naši žiaci sa aj aktívne zapojili do programu, ktorý pripravilo Múzeum J. Kráľa a boli to žiaci: Dominika Lúčanová, Ľuboš Veščičík, Timotej Vicáň, Zuzana Šimičáková, Viktória Urbanová, Michaela Balážová a Natália Nováki. Študenti prečítali mená obetí aj mená záchrancov mnohých židov, zapálili sviečku a položili kamienok ako spomienku na tieto hrozné udalosti. 

      Citát, ktorý zaznel na záver: Iba keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie k tomu, aby myšlienky, ktoré plodili tieto hrozné činy už nemohli v našej spoločnosti nikdy prevládnuť.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Milí študenti,

      slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 4. septembra 2023 o 8.30 hod. na multifunkčnom ihrisku

      v  areáli školy (v prípade zlého počasia v telocvični školy).

      Od 9.00 - 10.00 dostanete v triedach informácie a pokyny pre nový školský rok.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje