• ROK ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV


     • V priebehu školského roka 2023/2024 boli úspešne realizované, podané a schválené nasledovné projekty:

       

      1. Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš (Fond ESF – Operačný program Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie) so zameraním na
      2. PraxVentúra: Odborná prax pre budúcich lídrov - Erasmus+ (SAAIC) - bola schválená žiadosť v programe Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy (KA122-VET) – grant z projektu zabezpečí 26 študentom odbornú prax na Malte a v Chorvátsku
      3. Podaj mi ruku (ŽSK) – projekt, zameraný na skvalitnenie psychosociálnej klímy na škole a ochranu duševného zdravia žiakov a učiteľov
      4. Zdravie pre všetkých (Nadácia SPP) – projekt, podporujúci posilnenie opornej a pohybovej sústavy mládeže
      5.  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (MPC Žilina) – príspevok na refundáciu mzdy asistenta učiteľa  a podporu inkluzívneho vzdelávania pre integrovaných žiakov
      6. Asistent učiteľa POP3 (NIVAM) – príspevok na refundáciu mzdy asistenta učiteľa
      7. Národný projekt edIT (MŠVVMSR) projekt, zameraný na digitalizáciu vzdelávania na stredných školách
      8. Študovne v stredoškolských internátoch (MŠVVMSR) – prostredníctvom projektu bolo zabezpečené IKT vybavenie do študovne v školskom internáte

      Veríme, že získané finančné prostriedky a granty nám pomôžu modernizovať vzdelávací proces, učebné pomôcky a techniku. Tešíme sa z toho, že nám umožnia poskytnúť našim študentom kvalitnejšie vzdelanie.

     • Športový deň

     • Dnes naši žiaci bojovali o Pohár riaditeľky školy, s vervou a nadšením súťažili v disciplínach ako futbal, preťahovanie lanom, športové piškvorky, štafeta, hod na presnosť a niekoľko ďalších. Po dňoch sedenia v laviciach a uzatvárania známok to bolo dobré vyčistenie hláv a trocha fyzickej aktivity. 

     • 3. A v Prahe

     • Cez víkend 22-23.6. sa trieda 3. A so svojím triednym učiteľom vybrala na školský výlet do Prahy. Okrem iných zaujímavostí navštívili Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří, Zlatú uličku a Svet medúz.

     • Spätná väzba od našich duálnych partnerov

     • Sme radi, že nám naši duálni partneri dávajú pozitívnu spätnú väzbu na našich žiakov.

      V Liptovskej nemocnici momentálne končia duál naši maturanti.

      Ing. Zuzana Marcineková, LNsP LM: „V mene nášho Občianskeho združenia Liptovskej nemocnice ďakujeme za možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania práve s Obchodnou akadémiou LM. Štyri roky ubehli ako voda a zanechali za sebou množstvo nových skúseností a poznatkov aj pre nás. Vaši študenti boli pre nás veľkým prínosom nielen v odbornej a pracovnej oblasti. Tak, ako sme my ich naučili nové veci, oni priniesli do našej organizácie nový pohľad na svet a riešenia v mnohých situáciách. Všetci kolegovia, ktorí s dualistami prichádzali do kontaktu, si spoluprácu nevedia vynachváliť.

       Počas 4 rokov sme mohli byť súčasťou premeny „detí“ na dospelých ľudí, ktorí sú pripravení samostatne riešiť mnohé úlohy a situácie. Z dualistov sa postupne stali naši kolegovia a už teraz vieme povedať, že nám budú veľmi chýbať. Želáme im veľa šťastia pri maturitných skúškach, ktoré ich v nasledujúcich dňoch čakajú a veríme, že ich zvládnu na výbornú. Môžete byť na nich právom hrdí za ich ukážkovú reprezentáciu školy.“

      Vo firme Partnersgrou p sa duálneho vzdelávania zúčastňuje 6 žiakov.

      Ivan Oško, Partnersgroup: „Dievčatá, ktoré vykonávajú duálne vzdelávanie v našej firme motivujeme a oceňujeme aj účasťou na konferenciách a podnikateľských seminároch. Tentokrát sme na konferenciu v Žiline nominovali Natáliu Novaki a Natáliu Pikulovú a vybrali sme ich práve pre ich prístup a kvality. Zúčastnili konferencie spoločnosti PARTNERS.

      Touto cestou by som chcel dievčatá pochváliť za vystupovanie, dodržiavanie pravidiel aj zodpovedný prístup. Oni sami vystúpili zo zóny komfortu a vhodnou komunikáciou a profesionálnym Dress Code predčili aj niektorých pracovne starších spolupracovníkov.

     • Šancu máš aj Ty! - Erasmus + na Maltu a do Chorvátska schválený

     • Chcel/a by si zažiť nezabudnuteľnú atmosféru na stredomorskom ostrove Malta?

      Máš chuť prechádzať sa úzkymi uličkami chorvátskych mestečiek cestou na svoje zahraničné pracovisko?

      Rád/a by si si precvičil/a svoju angličtinu a získal/a nových priateľov v zahraničí?

      Toto všetko tu môže byť pre Teba! Stačí, keď za Teba budú hovoriť Tvoje študijné výsledky, motivácia a vzorné správanie. Priemer Tvojich známok je dôležitý, blíži sa koniec školského roka, tak zaber a zaisti si miesto medzi študentmi, vybranými na stáž Eramus +.

      Ponuka je platná pre študentov 2. a 3. ročníka v školskom roku 2024/2025.

      Viac informácií u Mgr. Klepáčovej a Mgr. Huntošovej. 

       

     • Mladý Európan

     • Dňa 30.4.2024 sa žiačky Miška Droppová, Veronika Záhradníková a Timea Grivalská zúčastnili 19. ročníka súťaže Mladý Európan, ktorá sa konala v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne.

      Za účasť ďakujeme.

       

     • Matematický Náboj

     • Dňa 19. 04. 2024 sa vybraní žiaci zúčastnili súťaže "Matematický Náboj". Matematický Náboj je medzinárodná súťaž štvor- až päťčlenných tímov zložených zo študentov stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v rýchlostnom riešení matematických úloh. Pri riešení úloh pritom nejde o bezhlavé počítanie, ale zvyčajne sa vyžaduje aj istá forma inovatívnych myšlienok. Tento rok sa zapojilo z 12 štátov 644 družstiev juniorov a 602 družstiev seniorov.
      Za juniorov našu školu reprezentovali: S. Korpaš, P. Majda, S. Stanislavová (IA), O. Guráň, J. Piovarči (IIA).
      Družstvo seniorov tvorili: J. Čajka, Z. Gajdošová, M. Harmanová, K. Krajčiová, D. Kuchta (IVA).
      Za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

     • Daňové a mzdové systémy

     • 16.04.2024 sme sa zúčastnili certifikácie online systémov "daňové a mzdové systémy" na obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline v spolupráci s PP. Žiaci si vyskúšali prácu v online priestore, orientácii na stránke "daňové a mzdové centrum", vypočuli si zaujímavú prednášku priamo od zástupcov Poradca Podnikateľa, vyriešili zadané úlohy a úspešne získali certifikát. Certifikácia bola zameraná hlavne na spojenie teórie s praxou. 

     • streDnutie 2.0

     • Vytvorenie vlastného inšpiratívneho návrhu a projektu na vylepšenie školy a jeho odprezentovanie pred komisiou a publikom, to bolo hlavným cieľom programu streDnutie. 

      Naši tretiaci z ekonomického lýcea Aneta Blážová, Karin Murcinová, Maroš Daráni a Tobias Klimčák sa zhostili prípravy projektu realizácie študentského Meeting pointu pre komunikáciu, rovesnícku pomoc a neformálne stretnutia. Pred zástupcami ŽSK, profesormi a žiakmi obchodných akadémií odprezentovali svoj návrh a získali aj cenné rady, ako a kde sa uchádzať o finančnú podporu pre žiacke a školské projekty.

      StreDnutie 2.0 bola zas jedna užitočná skúsenosť, ktorá posúva schopnosti a kvality našich žiakov dopredu.

     • Krásne druhé miesta pre cvičnú firmu School In, s. r. o.

     • Naša tretiacka cvičná firma School In, s.r.o. vyhrala na celoslovenskom Kontraktačnom dni cvičných firiem v Poprade (zúčastnilo sa 13 obchodných akadémií od Bratislavy až po Vranov nad Topľou) dve ceny - 2. miesto v kategórii najkrajší katalóg a 2. miesto v kategórii najlepšia prezentácia.

      Gratulujeme! 

     • Exkurzia GS1 Slovakia

     • Naši tretiaci sa dňa 13. 3. 2024 zúčastnili exkurzie v ZA v spoločnosti GS1 Slovakia, ktorá sa zameriava na tvorbu čiarových kódov, QR kódov, 2Dkódov a pod. 

      GS1 Slovakia je jednou zo 116 členských organizacií GS1 a jedinou licencovanou organizáciou pre registráciu do systému GS1 na území Slovenskej republiky. Poskytuje know-how a podporu pre implementáciu štandardov GS1 viac ako 5000 používateľom na Slovensku. Ich štandardy a riešenia pomáhaju v maloobchode, veľkoobchode, logistike, zdravotníctve, bankovom sektore a ďalších.

      Sme radi, že mali naši študenti možnosť naučiť sa niečo nové v praxi! 

     • Workshop @H3KNISA u nás a na TV Liptov!

     • Deň sv. Valentína naša škola tento rok oslávila výnimočným workshopom @H3KNISA.

      Deň bez vyučovania prebehol vo forme prednášok na rôzne aktuálne témy, ako napríklad sociálne siete, občiansky aktivizmus a extrémizmus, financie a podnikanie, či mnohé ďalšie. Naši študenti mali môžnosť osobne stretnúť mnohých zaujímavých spíkrov a inšpiratívnych ľudí. Keďže sa workshopy konali v menších skupinkách, študenti mali priestor pýtať sa otázky v bezpečnom prostredí.

      Tento špeciálny deň zaznamenala aj TV Liptov v reportáži, ktorú môžete nájsť v tomto príspevku.

     • Ekonomická olympiáda

     • Dňa 13. 2. 2024 sa na pôde Žilinskej univerzity konal 7. ročník ekonomickej olympiády. Našu školu v krajskom kole rezprezentoval Matej Slovík zo 4. B. triedy. Ďakujeme! 

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje