Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

 

Členovia inkluzívneho tímu:

 • sociálni pedagógovia
 • školskí špeciálni pedagógovia
 • školskí psychológovia

 

Ciele projektu :

 

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Ďalšie informácie:

NP POP:  https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

MPC:  https://mpc-edu.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria