Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Projekty 2018/19

Projektová činnosť

V školskom roku sme sa zapojili do týchto projektov:

 1. Šport – Vráťme šport do škôl – Moderná alternatíva tradičným športom – vybudovanie moderného centra gymnastiky a fitnes
 2. Šport – Vráťme šport do škôl – Poďme sa dotknúť svojich hraníc – revitalizácia skokanského a guľového sektoru v športovom areáli školy    
 3. MŠVVaŠ – Odstránenie stavených bariér – rekonštrukcia hygienických zariadení na 2 poschodiach školy, zvyšovanie možností pre sebaobslužné činnosti telesne postihnutých žiakov
 4. Zdravie na tanieri – Kultúrne a ekologické stravovanie – zvýšenie kultúrnosti prostredia školskej jedálne, podpora ekologického myslenia žiakov pri stravovaní
 5. Grantové výzvy ŽSK – Dotácie pre regióny/Aktívny človek – aktívna spoločnosť – dobrovoľníctvo žiakov, spolupráca a spoločné aktivity študentov a seniorov v spolupráci s Domovmi sociálnych služieb
 6. Grantové výzvy ŽSK – Dotácie pre regióny v oblasti kultúry – podpora vzdelávacích aktivít mládeže – exkurzia Po stopách významných slovenských spisovateľov – 2. ročník

Zahraničná spolupráca:

 1. Erasmus+ - Digitálna kancelária –  3-týždňová prax pre 16 žiakov v nemeckom Lipsku - v procese schvaľovania
 2. Erasmus+ - v spolupráci s organizáciou SYTEV – I need art – tréningový kurz komunikácie v anglickom jazyku na Cypre – účasť 2 žiačok
 3. Erasmus+ - rokovania s jazykovou školou v Seville, ktorá by zabezpečila prax pre žiakov v Seville a okolí  + rýchlokurz španielskeho jazyka – v školskom roku 2019/20 podáme projekt
 4. Spolupráca s ruskou školou – rokovania s veľvyslanectvom Ruskej federácie o medziškolských výmenách, online spolupráci, návšteve partnerskej školy

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria