Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

ERASMUS + prax v zahraničí

      Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

 

       KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

       KA 102 - Mobilita učiacich sa v OVP

 

školský rok 2017/2018 - projekt Pracuj v zahraničí - Work abroad

grant: 37 372 eur

- 17 študentov - odbory - obchodná akadémia, ekonomické lýceum

- 3 týždne - 4. - 23.3. 2018

- odborná prax v Miláne (Taliansko) - firmy Circolo culturale Aurora Pablo Neruda, Fortune International Transport, AIG Pierro Rotta hostel, Evolvo, Associazione culturale Arci Ohibó, C.L.O., Il Pentagono

- odborná prax na pozícii administratívnych pracovníkov, marketérov, sprievodcov, hospodárskych pracovníkov, logistov a.i.

   

 

 

školský rok 2019/2020 - projekt Digitálna kancelária

 

grant: 41 742 eur

          

           - 16 študentov - odbory - obchodná akadémia, ekonomické lýceum

            - 3 týždne

            - odborná prax vo firme Vitalis v Schkeuditz Lipsko (Nemecko)

- projekt je v súčasnosti pozastavený z dôvodu Koronakrízy a obmedzených možností cestovania v čase pandémie, jeho realizácia bola presunutá na ďalší školský rok

 

 

 

 

školský rok 2020/2021 - projekt Digitálna kancelária 2

 

grant: 41 742 eur

 

            - 16 študentov - odbory - obchodná akadémia, ekonomické lýceum

            - 3 týždne

- odborná prax vo firme Vitalis v Schkeuditz Lipsko (Nemecko)

 

- výsledok výberového procesu sa oneskoril (z dôvodu Koronakrízy) – projekt je v rezervnom zozname

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria