Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Aktívny človek = aktívna spoločnosť

Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši získalo tento rok od ŽSK grant na projekt Aktívny človek = aktívna spoločnosť pod názvom Súzvuk generácií. Cieľom projektu je dobrovoľníctvo a spájanie generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia. Študenti OA oslovili Klub seniorov Okoličné a Podbreziny a oni ich návrh s radosťou prijali.

Aktivity projektu boli odštartované dňa 10.10. 2019 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiacka školská rada OA bola na návšteve v klube seniorov. Predniesli im básne, potešili darčekom, seniori pripravili študentom pohostenie s koláčikmi a čajom. Spoločne si zaspievali ľudové, ale aj moderné piesne, vymenili zážitky, ako sa učilo kedysi a ako sa učí dnes. Hneď v nasledujúci týždeň prišli študenti pomáhať pri jesenných prácach - hrabali lístie, odpratávali drevo... Celé sa to nieslo v duchu dobrej nálady a smiechu. V októbri pokračuje projekt návštevou seniorov v Obchodnej akadémii LM, kde zažijú školské vyučovanie súčasnej mládeže a strávia deň súťažami a hrami so študentmi.

        

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria