Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Inovujeme :)

Od školského roka 2017/2018 spúšťa národný projekt Inovujme.sk na stredných školách po celom Slovensku sériu inovačných workshopov. Ich cieľom je vychovať novú generáciu inovátorov, budúcich zamestnancov a podnikateľov, ktorí sa neboja nových ideí a rozmýšľajú inovatívne. Práve študenti stredných a vysokých škôl sú šancou pre zvýšenie inovačnej kapacity Slovenska. Ich nové nápady, startupy a vlastné podnikanie pomôžu ekonomike našej krajiny rásť.

Školitelia ukážu študentom postupy kreatívneho myslenia, pozitívny postoj k novým veciam, rozvíjajú ich flexibilitu, usilovnosť a odvahu. Workshopy podnecujú kreativitu študentov a prezentačné schopnosti; záverečnou časťou workshopu je totiž prezentácia nápadu pred vedením školy a ideálne aj jeho zavedenie do praxe.

Naši študenti II.A a II. B sa tiež stali súčasťou tohto projektu, pracovali veľmi svedomite a veríme, že ich nápady neostanú bez povšimnutia....

                              

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria