Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Vráťme šport do škôl 2019

V roku 2019 sme získali dotáciu na dva projekty vo výzvach Vráťme šport do škôl, ktoré vyhlasoval odbor školstva ŽSK.

1. Revitalizácia skokanského a guľového sektoru:

Veľký školský areál na OA poskytuje priestor pre športové vyžitie mládeže, avšak niektoré športové sektory boli časom zrušené. Školské ihrisko, ktoré je využívané mnohými amatérskymi športovcami, študentami školy a internátu aj mládežou z mesta, postupne chátra a stráca status lákavého športoviska. Veľká plocha a sektory vybudované v minulosti poskytujú vhodný priestor pre dobudovanie cvičísk pod šírim nebom. Plocha je pravidelne upravovaná chýbajú však financie na udržiavanie funkčnosti a bezpečnosti sektorov. Chceme preto revitalizovať už existujúce sektory tak, aby sa opäť stali funkčnými a bezpečnými pre športovcov.

 

Ciele projektu:

 

 • Vytvoriť priestor pre aktívne trávenie voľného času
 • Uľahčiť prístup študentov aj verejnosti k možnostiam športového vyžitia
 • Zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť športových sektorov
 • Vytvoriť možnosti na zmysluplné aktivity mladých ľudí
 • Urobiť prevenciu pred obezitou a civilizačnými ochoreniami
 • Vytvoriť priestor pre využívanie ihriska počas atletických súťaží

 

Fotografie prác na realizácii projektu:

 

     

 

2. Moderná alternatíva tradičným športom

 

V športovom pavilóne sa okrem telocvične, šatní a hygienických zariadení nachádza veľká miestnosť, ktorú sme v minulom roku vybavili športovým náradím a zariadením ako budúce centrum gymnastiky a fitness, avšak chýba nám tu vhodná podlaha, ktorá vydrží záťaž a zabezpečenie krytov na lampy a radiátory pre zabezpečenie bezpečnosti pri cvičení. Novovybudované športovisko budú využívať všetci žiaci školy, žiaci školského internátu, športové kluby a verejnosť formou prenájmu. Športovisko sa stane vhodným priestorom pre budovanie zdravého životného štýlu.

 

Ciele projektu:

 

 • zabezpečiť ochranu a podporu zdravia, prevenciu porúch pohybového aparátu a chrbtice
 • vytvoriť priestor na aktívne trávenie voľného času
 • zabezpečiť zatraktívnenie zdravého životného štýlu
 • vytvoriť možností na zmysluplné aktivity mladých ľudí
 • realizovať prevenciu pred obezitou a civilizačnými ochoreniami

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria