Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Odstraňovanie stavebných bariér

Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019

 

Projekt financovaný z kapitoly Ministerstva školstva. vedy, výskumu a športu

 

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov s telesným postihnutím, odstránenie stavebných a dispozičných bariér v škole, ktoré budú viesť k úspešnému a efektívnemu vzdelávaniu týchto žiakov. Vedenie žiakov so zdravotným znevýhodnením k samostatnosti v sebaobslužných činnostiach, v priestorovej mobilite a orientácii, integrácia a socializácia detí so zdravotným postihnutím.

Špecifické ciele:

 • vybudovanie bezbariérového prostredia v úpravou hygienických priestorov a WC, ktoré by vyhovovali

  ťažko postihnutým žiakom a zabezpečili by im možnosť vykonávať sebaobslužné činnosti.

 

Zámer projektu: Pre imobilných žiakov by sme chceli vytvoriť priestory na prízemí, kde je treba:

 

 • vybudovať bezbariérový vstup do hygienických miestností,
 • upraviť podlahu v hygienických miestnostiach,
 • rekonštruovať hygienické zariadenie – rozšíriť vchod, prebudovať kabínky a vhodne umiestniť sanitu, ktorá by bola umiestnená podľa noriem a spĺňala by požiadavky pre samostatný pohyb imobilných žiakov a upevniť madlá pre zvýšenie bezpečnosti ťažko chodiacich žiakov.

 

         

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria