Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

GRANT KIA Motors Slovakia

Obchodná akadémia získala podporu z grantu Kia Motors Slovakia v programe Šport v regióne. Na základe výzvy sme vypracovali projekt na podporu športu stredoškolskej mládeže s názvom Workout - zdravá a lákavá alternatíva pre mladých ľudí. V našom športovom areáli pribudne moderné workoutové ihrisko s posilňovacími zariadeniami. Záleží nám na tom, aby mala mládež k dispozícii zdravú alternatívu záujmových aktivít, ktorá bude dostupná priestorovo aj finančne.

Workout - to je vlastne prírodná posilňovňa, ktorá je vhodná na šporové vyžitie juniorov aj seniorov. V súčasnosti je dôležité kompenzovať stres a psychickú záťaž vhodnými fyzickými aktivitami. Pri workoute sa na cvičenie a posilňovanie využíva váha vlastného tela, cviky a pohyb sú prirodzené a komplexne sa precvičia celé skupiny svalov.

     

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria