Navigácia

Navigácia

Akcie a úspechy školy

Učenie praxou

Tento rok absolvujú už aj žiaci obchodných akadémií na Slovensku aj duálne vzdelávanie. Prví žiaci Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši našli svoje duálne pracoviská v troch firmách - Tomirtech s.r.o., Gergonne s.r.o. a Liptovské kultúrne stredisko. Práve LKS nám v marci otvorili svoje priestory a kancelárie. Naši prváci pod vedením Ing. M. Kubáňa a Mgr. Z. Mačalovej v rámci predmetov ekonomické cvičenia a kultúra a komunikácia na pracovisku navštívili nášho duálneho partnera, aby spoznávali ekonomickú a logistickú stránku organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí. Pani riaditeľke LKS MgrArt. M. Palanovej a jej spolupracovníčkam ďakujeme za túto príležitosť a perfektnú prezentáciu.  

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria