Navigácia

Akcie a úspechy školy

Kurz ochrany života a zdravia

KOŽAZ 2018

Prvý septembrový týždeň sa pre žiakov tretieho ročníka niesol v duchu prírody a športu.  Ako každoročne sa konal Kurz ochrany života a zdravia, kde spolu s učiteľmi získali nové zručnosti a upevnili svoje kolektívy. Program naplnili rôzne prednášky, študenti sa naučili správne strieľať zo vzduchovky, preverili si svoje vedomosti o prvej pomoci a dozvedeli sa niečo viac o nástrahách pobytu v prírode.  Vybrali sa aj na turistiku, niektorí si mohli užiť pohľad na vodopád pri Žiarskej chate, tí odhodlanejší vyšliapali až ku Žiarskemu sedlu. V piatok sa konal orientačný beh, kde si študenti rozdelení do tímov museli otestovať svoje zručnosti v hádzaní granátom, znalostiach o horskej službe, prvej pomoci a v streľbe zo vzduchovky. O zdrvé spanie a plné brušká sa postaral Hotel Spojár a jeho zamestnanci.

Kurz dopadal výborne, a všetci sa zdraví vrátili domov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria