Navigácia

Navigácia

Základné informácie Prijímanie žiakov do ŠI Ubytovanie žiakov Ubytovanie pre verejnosť Dokumenty a formuláre

Školský internát

Základné informácie

 

Budova Školského internátu v Liptovskom Mikuláši

Školský internát /ďalej ŠI/ je organizačnou súčasťou Obchodnej akadémie/. V zmysle § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. plní úlohy a zabezpečuje starostlivosť o žiakov stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš. Vo svojej činnosti uplatňuje okrem spomenutého „Školského zákona“ aj ďalšie právne normy vzťahujúce sa na jeho činnosť od zákonov až po Všeobecne záväzné nariadenia zriaďovateľa – ŽSK i Mesta L. Mikuláš.

Štatutárnym orgánom ŠI je riaditeľ Obchodnej akadémie. Činnosť ŠI riadi zástupca riaditeľa OA a oblasť výchovy vedúci vychovávateľ.

ŠI bol zákonom a rozhodnutím zriaďovateľa zriadený od 1.9.2008. Pred týmto termínom existoval ako Domov mládeže, ktorý bol podľa dostupných dokumentov zriadený v roku 1951. Počas svojej histórie prešiel viacerými zmenami, či už v lokalite umiestnenia, tak aj v organizačnej štruktúre hlavne v posledných pätnástich rokoch. Postupne sa stal jediným výchovno-vzdelávacím zariadením svojho typu na území mesta Liptovský Mikuláš.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria