Navigácia

Navigácia

Zverejnené dokumenty

Priamy nájom majetku ŽSK

Priamy prenájom 001-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (učebňa) č. 308 o výmere 56,0 m2, nachádzajúca sa  v stavbe so súpisným číslom 1571, postavená na parcele KN – C č. 212, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom,zapísaný na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 002-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

sklad (oceľová hala) o výmere 97,5 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, postavený na parcele KN – C č. 216/19, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 003-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 005) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, postavený na parcele KN – C č. 211, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 004-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (5x učebňa) o výmere 209,5 m2, nachádzajúca sa v stavbe so súpisným číslom 1571, postavená na parcele KN – C č. 212, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 005-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 2 m2, nachádzajúca sa na stavbe so súpisným číslom 1777, postavená na parcele KN – C č. 211, v katastrálnom území Palúdzka, vedenej Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 006-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (garáž pre osobný automobil) o výmere 49 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 208, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 007-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (sklad) o výmere 40 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 209, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 008-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 6,8 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku
parc. KN – C č. 211, ktorý zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 009-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 003) o výmere 34 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 010-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 004 a 1/2 miestnosti č. 005) o celkovej výmere 51 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 011-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (oceľová hala) o výmere 48,0 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 216/19, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 012-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

tenisový kurt o výmere 576 m2, nachádzajúci sa na časti pozemku parcele KN - C č. 216/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728, pre katastrálne územie Palúdzka.

 

Priamy prenájom 013-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 1,5 m2 na stavbe so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parcele KN – C č. 211, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4728, pre katastrálne územie Palúdzka.

 

Priamy prenájom 014-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 5,0 m2 na stavbe so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parcele KN – C č. 211, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4728, pre katastrálne územie Palúdzka.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria