Navigácia

Prijímacie konanie 2017/2018

V ŠK. ROKU 2018/2019 OTVÁRAME:

 

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2018/2019 otvára denné štúdium:

- v 1/2 triedy

- odbor ekonomické lýceum 6325 M
- spolu 15 žiakov

- v 1/2 triedy

- odbor obchodná akadémia 6317 M
- spolu 16 žiakov

Prihlášky:

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na riaditeľstvo ZŠ do 10.4.2018

Riaditelia ZŠ odošlú prihlášky na Obchodnú akadémie v Lipt. Mikuláši do 20. 4. 2018

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria