Navigácia

Prijímacie konanie 2020/2021

V ŠK. ROKU 2020/2021 OTVÁRAME:

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2020/2021 otvára denné štúdium:

1 trieda

- odbor ekonomické lýceum 6325 M
- spolu 21 žiakov

1 trieda

- odbor obchodná akadémia 6317 M/ duálny systém
- spolu 21 žiakov

 

Dôležité informácie pre deviatakov:

■ do 31. 3. 2020 Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá pre netalentové odbory.

■ 1. a 2. 4. 2020 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9 – 2019) Náhradný termín 15. a 16. 4. 2020

■ .do 10. 4. 2020 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy na štúdium na SŠ

do 20. 4. 2020 Riaditeľ základnej školy zašle prihlášky žiakov na stredné školy

■ 11. 5. 2020 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

■ 14. 5. 2020 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

■ do 6. 6. 2020  Stredná škola zverejní konanie druhého kola. ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácií o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre všetky stredné školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

■ 16. 6. 2020 2. kolo prijímacích skúšok

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria