Navigácia

Akcie a úspechy školy

Návšteva fakulty manažmentu

Spolupráca s vysokými školami prináša prospech našej škole aj žiakom.

Dňa 9. 11. 2017 sa žiaci Obchodnej akadémie zúčastnili "Týždňa vedy a techniky 2017", ktorý organizovala Katedra manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade. Zúčastnili sme sa dvoch prednášok na tému: "Návrh strategických alternatív v medzinárodnom podnikaní" - prednášal Ing. Peter Tomečko z Chemosvitu, a. s. Svit. Prezentované boli skúsenosti z reálnej praxe.       

Pani profesorky dohodli s pánom Tomečkom aj exkurziu v podniku Chemosvit, a.s., čo môže byť veľkým prínosom pre našich žiakov.

Druhá prednáška bola na tému: "Na obchode s potravinami nikdy nevidíme nápis - zľava 70%. Prečo?" - prednášala pani doc. Ing. Jana Piteková, PhD., z Katedry manažmentu v Poprade. Veľmi pútavým spôsobom s využitím príkladov z bežného praktického života priblížila študentom základné poznatky mikroekonómie a vtiahla ich do problematiky odboru, ktorý študujú.

      

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288
    +421 905 435162

Fotogaléria