• Vianoce pre všetkých

     • Aby boli vianočné sviatky aspoň trochu radostné aj pre tých, ktorí trpia núdzou a ktorí majú trápenie, rozhodli sa naši študenti, že pripravia vianočné prekvapenie. Ambasádori obchodnej akadémie s pánom profesorom Droppom pripravili vianočné balíčky, krásne ich zabalili a vianočné darčeky odovzdajú rodinám v núdzi cez združenie Mikulášsky anjel, Krízovému centru pre týrané ženy a Centru pre deti a mládež Ružomberok. Veríme, že naše prekvapenie ich poteší a spríjemní vianočné dni 💗

       

     • Súzvuk generácií

     • Pri udeľovaní grantov na projekt Aktívny človek = aktívna spoločnosť získali podporu aj aktivity v oblasti dobrovoľníctva. Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši realizuje vďaka grantu projekt Súzvuk generácií. Cieľom projektu je dobrovoľníctvo a spájanie generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia. Študenti OA LM oslovili Klub seniorov Okoličné a Podbreziny a oni ich návrh s radosťou prijali.

      Aktivity projektu boli odštartované dňa 10.10. 2019 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiacka školská rada OA bola na návšteve v klube seniorov. Predniesli im básne, potešili darčekom, seniori pripravili študentom pohostenie s koláčikmi a čajom. Spoločne si zaspievali ľudové, ale aj moderné piesne, vymenili zážitky, ako sa učilo kedysi a ako sa učí dnes. Hneď v nasledujúci týždeň prišli študenti pomáhať pri jesenných prácach - hrabali lístie, odpratávali drevo... Celé sa to nieslo v duchu dobrej nálady a smiechu. V novembri pokračoval projekt návštevou seniorov v Obchodnej akadémii LM, kde zažili školské vyučovanie súčasnej mládeže a strávili deň súťažami a hrami so študentmi ale aj ukážkou, ako prebieha moderné vyučovanie v súčasnej škole.

      Študenti a seniori si porozumeli a nadviazali priateľský vzťah, preto sa rozhodli, že v stretnutiach a aktivitách budú pokračovať aj po skončení projektu.

     • Ceníme si prírodu, budujeme environmentálne povedomie

     • Koexistencia dvoch škôl spolu nám prináša veľa nového a žiaci obchodnej akadémie majú aj novú motiváciu, keď si môžu pripraviť aktivity pre maličkých prváčikov z Félixu. Tentokrát to bola environmentálna výchova.

      Žiaci tretieho ročníka ekonomického lýcea na cvičnej firme pripravili pre prváčikov základnej školy Felix environmentálnu výchovu, o tom, ako máme recyklovať odpad. Hry, rôzne aktivity a básničky boli výbornou formou na to, aby detičky pochopili princíp triedenia odpadu a cvičná firma Komposterovo si pre nich pripravila prekvapenie v podobe kompostérov s dážďovkami.

    • Súzvuk generácií 22. 11. 2019 a Mikuláš v klube seniorov
     • Súzvuk generácií 22. 11. 2019 a Mikuláš v klube seniorov

     • Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

      Dňa 22. 11. 2019 organizovali členovia Žiackej školskej rady Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši Súzvuk generácií. Celý program sa niesol v tomto znamení. Program začal prezentáciou školy žiačkami 2. ročníka. Seniori sa v sprievode členov ŽŠR presunuli do učebne, v ktorej bola prezentovaná desaťprstová hmatová metóda, ktorú si seniori mohli vyskúšať. V ďalšej učebni sa seniori oboznámili s funkciami interaktívnej tabule. Primárne boli členom klubu prezentované úlohy a aplikácie, ktoré sa využívajú vo výučbe. Pripravené boli aj tablety, na ktorých si vyskúšali rôzne hry a vyhľadávali informácie, ktoré ich zaujímali. V učebni slovenčiny členovia ŽŠR odprezentovali ďalšiu pomôcku – Baštrng. Potom seniorom rozdali maturitné testy a spoločne si vyskúšali vyriešiť niekoľko úloh. Žiacka školská rada si pre seniorov pripravila ťažkú úlohu – hádali význam slov súčasnej generácie, čo však seniori zvládli bez akýchkoľvek problémov. Po tejto aktivite si seniori zmerali svoje sily so žiakmi vo vedomostnom kvíze. Program sme zakončili občerstvením. V príjemnej atmosfére sme si zaspievali a zahrali spolu spoločenské hry. Tento deň bol pre nás veľkým obohatením, a preto sme sa rozhodli seniorov prekvapiť. Dňa 9. 12. 2019 sme ich navštívili v sprievode Mikuláša a odovzdali im darčeky. Mikuláša privítali naši seniori básničkami a koledami.

      V závere sme sa poďakovali za spoluprácu počas priebehu celého projektu a rozlúčili sa... Ale nie nadlho :)

      Vieme, že toto nebolo naše posledné stretnutie!

       

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje