• Cena Sv. Gorazda

     • V závere minulého roka bola naša žiačka Terezka Gulašová odmenená za svoju svedomitosť a úspechy v škole aj v športe. Za účasti prednostu Okresného úradu v Žiline p. Lavríka, jej boa udelená Cena Sv. Gorazda.

      Terézia Gulašová je žiačkou 2. ročníka OA odbor ekonomické lýceum. Jej študijné výsledky sú výborné a príprava vo vzdelávaní svedomitá. Zároveň je  reprezentantka v parkúrovom jazdectve. Tento rok sa stala víťazkou Pohára národov juniorov, Majsterkou Slovenska juniorov v jednotlivcoch aj družstvách, na Majstrovstvách Slovenska v senioroch jednotlivcov získala  2 miesto v kategórii mladých jazdcov a 3 miesto v družstvách.

       

      Terezke za úspechy a ocenenie gratulujeme a prajeme veľa síl a zdaru v štúdiu aj športe.

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Milí študenti,

      komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom za 1. polrok školského roka 2019/20 sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

        20. januára 2020 o 8.00       UCT, EKO, EPQ, MEU, ZBA, HVY

        21. januára 2020 o 8.00       API, INF, CCF, ECF, CVU, HOK, ADK, OKR, KXP

        22. januára 2020 o 8.00       TSV, MAT, EKL, SRL, CTO

        23. januára 2020 o 8.00       RUJ, NEJ, ANJ, COA, KCJ, JOD

        24. januára 2020 o 8.00       SJL, DEJ, NBK, OBN, TVZ, PVP

      Skúšaní žiaci sa dostavia 10 minút pred začiatkom skúšky pred zborovňu OA. V prípade, že sa žiak na komisionálnu skúšku nedostaví a svoju účasť nedoloží lekárskym potvrdením, bude hodnotený známkou nedostatočný.

      Držíme palce, aby boli Vaše výkony čo najlepšie.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje