• Podporte vzdelávanie svojich detí
     • Podporte vzdelávanie svojich detí

     • Vážení rodičia, priaznivci a podporovatelia OA LM,

      v tomto období je možné podporiť našu školu aj poukázaním 2% dane z príjmu za rok 2019. Aj Vy môžete rozhodnúť, kam poputuje časť peňazí, ktoré platíte štátu vo forme daní. Poukázaním 2% z dane na Občianske združenie EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši podporíte aj možnosti a kvalitu vzdelávania na našej škole.

      Peniaze, ktoré sú poukázané na naše OZ, putujú hlavne na podporu vzdelávania a výchovy mládeže, rozvoj a prácu cvičnej firmy na našej OA, vybavenie priestorov pre vyučovacie a mimo vyučovacie aktivity, či podporu medzinárodnej činnosti žiakov školy.

      V prípade, že za Vás podáva daňové priznanie Váš zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý rok 2019. Na základe toho treba vyplniť Vyhlásenie o zaplatení sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad do 30. 04. 2020. To radi za Vás urobíme aj my, preto si Vás dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby ste tlačivá doručili triednym učiteľom Vašich detí, príp. riaditeľke školy OA LM. Tlačivo nájdete na linku vyhlasenie_oz_ekonom.pdf

       

      Príjemca:            OZ Ekonóm, Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      Právna forma:      Občianske združenie

      Adresa:               Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš 031 47

      IČO:                   37900374

       

     • Prezentácia cvičných firiem

     • Posledný deň pred vianočnými prázdninami pripravili študenti 3. a 4. ročníka slávnostný program a prezentáciu cvičných firiem. V rámci štartovacieho ročníka sa predviedli 4 cvičné firmy. Zdravá výživa, ekologická domácnosť, dobroty do bruška, či organizovanie eventov - toto boli leitmotívy podnikateľských zámerov cvičných firiem. Každá z nich si pripravila reklamný materiál a stánok a ich zástupcovia odprezentovali činnosť cvičnej firmy na pódiu.

      Celý program bol prepojený s koncertom skupiny Šiesty zmysel súkromnej ZUŠ v LM. Štartovací ročník dopadol na výbornú a my veríme, že mladší študenti sa v budúcich rokoch tiež takto úspešne zapoja do práce v cvičných firmách

     • Spolupráca so Žilinskou univerzitou

     • Finančná a spotrebiteľská gramotnosť by mala byť prirodzenou kompetenciou každého absolventa obchodnej akadémie. Naši žiaci majú popri samotnom štúdiu možnosť zapájať sa do spolupráce so Žilinskou univerzitou aj Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

      Tentokrát obidve inštitúcie v spolupráci pripravili program na katedre ekonomiky pre žiakov obchodných akadémií. 30. 1. 2020 sa naši žiaci 4. ročníkov zúčastnili prednášky zameranej na prehĺbenie finančnej gramotnosti  financované z programu Európskej únie Erasmus KA 2.  Pripravené prezentácie organizátora zaujali študentov nielen obsahom ale aj formou, ktorou sa snažili aplikovať ekonomické aspekty do každodennej ekonomickej reality. Zavŕšením akcie bola elektronická súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť všetci zúčastnení študenti. Najlepších 8 študentov bolo ocenených zaujímavými cenami, z toho tri ocenenia získali študenti našej školy:

      Kristína Šuleková, Natália Antolová a Dominik Závacký.

      Všetkým víťazom blahoželáme!

    • Voľby do rady školy
     • Voľby do rady školy

     • Vážení rodičia,

      v marci končí volebné obdobie rady školy a je nutné zvoliť si nových zástupcov. Rada rodičov súhlasila s kandidatúrou svojich zástupcov z nižších ročníkov.

      Z kandidátov doteraz pôsobili v rade školy pán Krčmárek a pani Čajková. Po Vašich deťoch Vám posielame hlasovacie lístky, prosím, zakrúžkujte číslo 3 kandidátov, ktorých vyberáte do Rady školy Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, prípadne dopíšte svoj návrh.

      Ďakujem.

      S pozdravom                                                                                                    Mgr. Anna Dvorščáková

                                                                                                                                      riaditeľka školy

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje