• PREPOJENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU
     • PREPOJENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU

     • Najbližšie 3 roky sa naša škola stáva súčasťou projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Lipt. Mikuláši - Prax vo vzdelávaní, vzdelávanie v praxi. 

      Vďaka dotácii z operačného programu Ľudské zdroje získavame finančnú podporu na odborné vzdelávanie, exkurzie, mimoškolskú činnosť a, samozrejme, na moderné vybavenie odborných učební našej školy. Naši študenti sa budú vzdelávať v takých programoch, ako sú napríklad 

      projektový manažment a komunikácia,

      online marketing,

      cvičná cestovná kancelária,

      ekonomický softvér, a ďalšie.

      Čakajú nás odborné exkurzie, veľtrhy a zavádzanie inovatívnych prvkov do vyučovania. Naše učebne zároveň získavajú nové počítače, dataprojektory, ďalšiu techniku a nový softvér. A čo viac, v našich priestoroch pribudne nová multimediálna miestnosť. :) 

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje