• INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV
     • INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

     • Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Obchodná akadémia LM bude v prevádzke len v dňoch 29.06. a 30.06.2020, za dodržania pokynov hlavného hygienika.

      29. 6. 2020 začiatok o 8.00 v triedach - odovzdávanie učebníc, čistenie tried, vypratanie šatní.

      30. 6. 2020 začiatok o 8.00 na školskom dvore (v prípade zlého počasia v telocvični) - slávnostné ukončenie školského roka, v triedach odovzdávanie vysvedčení. 

      V prípade, že si žiaci neprevezmú vysvedčenie 30.6.2020, môžu si ich vyzdvihnúť v priebehu prázdnin v čase úradných hodín školy.

       

       

    • HODNOTENIE ŽIAKOV
     • HODNOTENIE ŽIAKOV

     • Nazáklade Usmernenia MŠVVaŠ počas mimoriadnej situácie získava učiteľ podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi.

      V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

      O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

     • Dôležitý oznam pre držiteľov Preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     •  koniec platnosti na dopravu (autobusy, vlaky)  30.6.2020

       

      Aktivujte si dopravu na Preukaze žiaka ISIC/EURO<26

      Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2020, to znamená, že od 1.7.2020  preukaz ISIC nemusí fungovať u všetkých dopravcov.

      Ak chcete využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, už od 2.6.2019 si ho môžete aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1) Na číslo 8844 pošlite SMS v tvare:

                  TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze bez dĺžňov a mäkčeňov)            medzera číslo čipu

                  Prolongačnú SMS je možné zaslať zo sietí nasledovných operátorov: Orange,   Slovak Telekom (T-Mobile), O2 a 4ka.

      2) V priebehu chvíľky  príde potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMSky sú bezplatné.

      Po úspešnej platbe dostanete túto SMS s pokynom:

      Pre aktivaciu dopravy pre sk. rok 2019/2020 priloz svoju kartu k terminalu na skole, alebo k verejne dostupnym terminalom. Viac info na www.transcard.sk.

      3) Teraz je potrebné kartu priložiť k verejnému alebo školskému terminálu.

      V škole bude terminál prístupný v kancelárii hospodárky (3. poschodie) v dňoch:

      22.-30. júna 2020 v čase od 9.00-10.00 hod.

      Po priložení karty k terminálu príde potvrdzujúca SMS o úspešnom predĺžení platnosti čipu a preukaz je pre použitie v doprave platný až do 30.6.2021.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje