• Pokyny pre stravníkov ubytovaných v Školskom internáte OA

     • Všetci stravníci si musia doniesť vyplnenú a podpísanú prihlášku a  doklad o úhrade stravy vykonanej po 20.08.2020 . Nový stravníci si donesú ISIC kartu alebo 5,00 € na čip.

      V čase od 17,00 h do 20,00 h všetko odovzdajú vedúcej kuchyne v školskej jedálni.

      Pre prísne podmienky výdaja stravy sa varí jeden druh obeda.

      Od 02.09.2020 budú stravníci prihlásení na stravu, skontrolujte si svoje účty.

      Pozor nové !  Žiaci, ktorí neodovzdajú prihlášku budú mať zablokovaný stravovací účet, aj keď majú dostatok finančných prostriedkov. Podmienka stravovanie je odovzdaná vyplnená a podpísaná prihláška .

      Tešíme sa na Vás.

     • Pokyny pre dochádzajúcich stravníkov OA

     • Prváci dostanú od triednych učiteľov - prihlášku na stravovanie, šek na zaplatenie stravy, ISIC kartu už majú aktivovanú.

      V čase výdaja obeda  od 11,35 – do 12,05 h v školskej jedálni, odovzdajú  vedúcej kuchyne vyplnenú a podpísanú prihlášku, zaplatený šek alebo doklad o úhrade cez internet. Potom budú prihlásení na stravovanie.

      Pre prísne podmienky výdaja stravy sa varí jeden druh obeda.

      Od 03.09.2020 budú stravníci prihlásení, skontrolujte si svoje účty.

      Pozor nové !  Žiaci, ktorí neodovzdali prihlášku v júni budú mať zablokovaný stravovací účet, aj keď majú dostatok finančných prostriedkov. Podmienka stravovanie je odovzdaná vyplnená a podpísaná prihláška .

      Tešíme sa na Vás.

    • KOMISIONÁLNE SKÚŠKY
     • KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

     • Komisionálne skúšky za školský rok 2019/2020 sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

       

      25. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetov  ANJ, COA, JOD, SJL

      26. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetov MEU, POE, UCT   

      27. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetu NEJ

       

      Milí študenti, nenechávajte si učenie na poslednú chvíľu, začnite už dnes ;-)

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje