• Otváranie škôl

     • Milí študenti,

      s účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

      Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVID AUTOMATU. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do interaktívnej mapy.

      Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 na stránke MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).

      Ak sa bude náš okres nachádzať v ružovej farbe, môžeme obnoviť prezenčné vyučovanie. Budeme Vás informovať vopred a ak bude prezenčné vyučovanie obnovené, potrebujete pred nástupom do školy vyplniť Čestné vyhlásenie o neinfekčnosti (na EduPage), kde priložíte elektronickú kópiu testu. Pri neplnoletých žiakoch sa táto povinnosť týka aj jedného zákonného zástupcu.

     • Odborný workshop - poďakovanie

     • Odborný workshop a simulované pohovory s profesionálmi pripravujú našich žiakov na skutočný profesionálny život. Ďakujeme Organizácii EPIC Assist Slovakia a zamestnancom firmy IBM za podnetné rady a užitočnú a zaujímavú formu prípravy budúcich absolventov Obchodnej akadémie v L. Mikuláši pre trh práce. 

      Naši študenti pre nich pripravili POĎAKOVANIE a veríme, že v budúcom školskom roku pripravíme v spolupráci ďalšie pokračovanie prípravy pre profesionálny život.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje