• Mladí podnikavci

     • Súčasťou vzdelávania na obchodnej akadémii sú aj odborné semináre a workshopy pre žiakov. Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

      Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvujú workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získajú vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých stretnutí získa certifikát a príručku finančnej gramotnosti v elektronickej alebo tlačenej verzii.

    • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície
     • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície

     • Obchodná akadémia,Nábr. K. Petroviča 1571, 03101 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľa školského internátu.

      Termín nástupu: 1. september 2021

      Kvalifikačné predpoklady:
      - vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého, tretieho stupňa študijného programu pedagogického smeru (vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo, príp. DPŠ)
      - alebo stredoškolské vzdelanie študijného programu vychovávateľstvo.

     • Marketing v praxi

     • V rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou absolvujú naši žiaci predmet online marketing. Je to v súčasnosti žiadaná a dôležitá súčasť obchodu a podnikania. Preto pán profesor M. Kubáň zorganizoval aj niekoľko stretnutí s ľuďmi z praxe. To posledné bolo začiatkom júna s marketingovou pracovníčkou Slovenského zväzu ľadového hokeja Dankou Galicovou.

      Ďakujeme pani Galicovej za zaujímavý pohľad na marketing Rozprávala nám o práci social media manažéra v športe. Ľudia z praxe vedia dať mladým ľuďom iný (reálnejší) obraz o práci v marketingu či žurnalistike než poučky v knihách.

      Takže, viac ľudí z praxe do škôl a veľa nadšených a inovatívnych učiteľov :)

     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • 2. júna 2021 si prebrali maturitné vysvedčenia absolventi ekonomického lýcea a obchodnej akadémie. 

      Milí absolventi, detstvo je nenávratne za vami, čas strávený v školských laviciach sa stáva spomienkou a vy si možno práve teraz uvedomujete, že neviete, čo na vás v živote čaká, čo príde a kde začnete žiť svoj dospelý svet. Dnes vám odovzdáme vaše maturitné vysvedčenia a vy odídete do života. Myslite na to, že svoje životy budete mať v rukách vy sami. To, čo do nich vložíte, to sa vám vráti. Koľko snahy, pozornosti a aj lásky dáte, toľko úspechu a šťastia príde.

      Prajeme vám, aby vaše životy plynuli pokojne aby ste sa vždy mali na koho obrátiť, keď to budete potrebovať, ale aj aby ste sa vy sami stali oporou svojim rodinám a svojim blízkym.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje