• Pozvánka na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o.
     • Pozvánka na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o.

     • Vážené vedenie školy, učiteľský zbor a žiaci našej školy,

       

      III. A Vás pozýva na prezentáciu cvičnej firmy KAIVYS s. r. o., ktorá sa bude konať  26. októbra 2021, počas desiatovej prestávky (9:40-10:00) v prechodnej miestnosti pri učebni IVT3.  Ďalšie informácie nájdete na našom instagramovom účte @kai.vys .

       

      Teší sa na Vás celý kolektív III. A.

       

      PS: Nezabúdajte na proticovidové opatrenia. Rúško, Ruky, Rozostup.

    • Odborné workshopy na ekonomické témy
     • Odborné workshopy na ekonomické témy

     • V spolupráci s OZ Mladý podnikavec opakovane pripravujeme pre žiakov našej školy odborné workshopy na rôzne ekonomické témy.

      V septembri 2021 sme v priestoroch Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš realizovali projekt pre žiakov 3. ročníka s názvom: Mladý podnikavec - workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

      Zaujímavé formy práce, interaktívne činnosti mali našich žiakov hlbšie oboznámiť so základnými oblasťami pracovného hospodárenia, finančného hospodárenia rodiny, základných ekonomických pojmov, inflácie. Na základe teórie si žiaci pripravovali praktickú situáciu zameranú na správne hospodárenie rodiny, ktorú si následne aj pred svojimi spolužiakmi odprezentovali. 

      II. blok workshopov sa uskutoční 27. októbra a už dnes sa tešíme na témy uchopené inými metódami, ktoré zvýšia odbornosť našich žiakov. 

     • Moderné témy vo vzdelávaní na OA

     • Affiliate sieť Dognet škole venovala knihy pre študentov

      Keďže do vyučovania zapájame témy a problematiku, ktoré korešpondujú s modernou a technicky vyspelou spoločnosťou, vítame spoluprácu s affiliate siete Dognet V rámci vzdelávacích aktivít naša škola dostala od spoločnosti niekoľko desiatok kníh, ktoré sa venujú online marketingu, tvorbe webu a internetových projektov.

      Kniha Tvorba zarábajúceho webu krok za krokom sa bude hodiť na predmety digitálna kancelária a online marketing, ktoré sa u nás vyučujú. Okrem týchto kníh nám poskytli aj desiatkych kníh 123 tipov pre online a affiliate marketing a Tvorba úspešného zarábajúceho blogu.

      Affiliate sieť Dognet, ktorá nám knihy darovala, pôsobí ako online reklamná sieť na Slovensku, v Česku a ďalšćh 5 krajinách Európy. Okrem siete prevádzkuje napríklad aj projekt Bonipo.sk či Ecommerce Bridge.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje