• Projekt Startup zone
     • Projekt Startup zone

     • Koncom októbra sme finišovali na projekte "Startup zone na OALM" Tento projekt vymyslela žiacka školská rada a jeho cieľom bolo vytvorenie Startup zone, kde by mali žiaci priestor na komunikáciu, prípravu a realizáciu rôznych aktivít, diskusie ŽŠR či trávenie voľného času. Financie na realizáciu projektu pochádzajú z grantovej výzvy ŽSK "Podaj mi ruku"

      Startup zóna je zariadená novým nábytkom, paletovým sedením a tuli vakmi, žiaci majú k dispozícii vybavenie a hry na trávenie voľného času a diskusie v tímoch. Naša žiacka školská rada sa podiľala nielen na tvorbe myšlienky projektu, ale aj na vyhľadávaní zariadenia, hodnotenia cenových ponúk a samotnej príprave priestorov. 

      Tešíme sa na nové nápady, ktoré vzniknú v našej Startup zóne

       

       

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje