• Týždeň farieb

     • Veselý a pestrý bol týždeň farieb. Naša žiacka školská rada si pripravila na nás počas valentínskeho týždňa zaujímavú úlohu - každý deň prísť obečený v inej farbe. A tak sa valentínsky pondelok vynímal vo farbe lásky - červenej. Utorok bol modrý, streda hnedá, vo štvrtok sme prišli v ružovej farbe a piatok to zakľúčil všetkými obľúbenou čiernobielou kombináciou. Každý deň sme sa fotili a tešili zo všetkých tých farebných odtieňov. A hľa, napriek tomu, že sme každý iný, dobre sme sa spolu zabavili a spestrili si ten náš školský život :)

     • Valentín na obchodnej akadémii

     • Pestrý a bláznivý, taký bol týždeň farieb. Začal sa vlastne valentínskym dňom. V týždni pred Valentínom pribudli valentínska výzdoba a Žiacka školská rada pripravila schránku na valentínske odkazy a tak sme všetci čakali, kto dostane nejaký pekný list :) V pondelok na Valentína sme prišli (takmer) všetci v červenom - to bola farba toho dňa. Žiaci poroznášali valentínske pozdravy, učitelia sa tešili (lebo aj im sa ušlo), všetci sme sa fotili a usmievali na seba.

       

     • Deň otvorených dverí - VIDEO

     • Vitajte na našej obchodnej akadémii. Keďže situácia nedovoľuje, aby sme zorganizovali deň otvorených dverí prezenčnou formou, krátkym videom sa Vám pokúsime predstaviť našu školu, život v nej a aj možnosti, ktoré štúdium ponúka.

    • Týždeň farieb
     • Týždeň farieb

     • Každý z nás je iný a preto je svet zaujímavý. Spolu sa nenudíme, je nám fajn a zažijeme kopec zábavy. Navzájom si pomáhame a rešpektujeme sa. A sme kreatívni :)

      Pred nami je zaujímavý týždeň - Colour challenge. Týždeň, kedy musíme prísť každý deň oblečení v konkrétnej farbe - žiaci aj učitelia. Tak kto má guráž?

     • Prijímacie konanie 2022/2023

     • Od 1. februára si deviataci môžu podať prihlášku na stredné školy. Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole sa zjednotil a pre všetky odbory vzdelávania je rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca. Tento rok nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá upravuje aj spôsob podávania prihlášky na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

      Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku. Žiak si môže podať prihlášku na maximálne štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky. Poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl. Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí.

      Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe (na tlačive MŠVVaŠ SR) s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi  strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu.

      Riaditeľ strednej školy môže prijať iba kompletnú prihlášku uchádzača o strednú školu, čo znamená, že musí obsahovať všetky požadované prílohy. Ak tomu tak nie je, riaditeľ vyzve rodičov na doplnenie prihlášky, aby ju do určeného termínu skompletizovali.

      Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku treba podať do 20. marca.

      Prijímacie konanie sa bude konať v dvoch termínoch, v prípade odborov, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania bude prvý termín 2. mája (v prípade potreby aj 3.5.) a druhý termín 9. mája (v prípade potreby aj 10.5.) pri odboroch, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností (tzv. talentové odbory), sa bude prvý termín konať 4. mája (v prípade potreby 5.5. aj 6.5.) a druhý termín 11. mája (v prípade potreby aj 12.5. a 13.5.).

     • Začni písať svoj rok 2022...

     • Náš nový rok 2022 na Obchodnej akadémii sme začali písať trošku netradične... Žiacka školská rada si pripravila aktivitu, ktorá pozostávala z dvoch častí.

      Študenti si mohli najprv vyskúšať pradávne tradície, ktoré robili naše staré mamy, aby si zabezpečili šťastný a úspešný nový rok. Prezliekali periny a odľahčili tak prácu gazdinkám, aby sa počas roka neupracovali na smrť. Hľadali vo vianočke hrach, aby mali v nasledujúcom roku šťastie a bohatstvo. Rozhodovali o tom, či je vhodné vpustiť na Nový rok do domu staršiu dámu alebo mladšiu. Keď sa ocitlo pred prahom domu mladé dievča, znamenalo to pre miestnych obyvateľov dobré znamenie. Ak ste ale do domu nechali vstúpiť starú ženu, neveštilo to naopak nič pekné. A napokon, obišli so svojím školským ,,kufrom“ triedu, aby si zaručili bezpečie na ich nadchádzajúcich cestách.

      Potom sme si zavinšovali tradične...a začali písať svoj rok 2022. A to hneď novým perom, za ktoré ďakujeme Rade mládeže Žilinského kraja.

      Študenti a zamestnanci našej školy mohli tak pripojiť vlastné želanie do nášho spoločného novoročného priania.

      A tu je výsledok:

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje