• Čo obohacuje štúdium na OA

     • V čase, keď sa naši maturanti pasovali s písomnou maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a z angličtiny, my ostatní sme absolvovali bohatý a pestrý program, rozvíjajúci aj naše poznanie, vôľu a aj kritické myslenie. Beseda s políciou na tému právna zodpovednosť, filmové predstavenie v Golden Apple Cinema, návšteva múzea Tatrín, ktorého expozícia prešla v poslednej dobe zaujímavými úpravami... pestrý program pre našich študentov. A k tomu ako čerešnička na torte aj beseda s novinárom Vladom Šnídlom na tému HOAXy a konšpirácie - v posledných rokoch je dosť dôležité, byť schopný rozlíšiť dezinformácie od pravdy. Vďaka za túto príležitosť aj bývalej absolventke našej obchodnej akadémie Nadi Kubányovej, ktorá besedu zorganizovala.

      A aby sme len neprijímali, ale aj niečo odovzdávali, v rámci účelového cvičenia sme pomáhali nášmu okoliu a životnému prostrediu. Je na zaplakanie, ako ľahostajne dokážu ľudia odhodiť odpadky hocikde v meste či v prírode na zem. Vzali sme preto vrecia a rukavice a šli sme od odpadkov oslobodiť náš Liptovský Mikuláš. 

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje